Falck klager over Region Syddanmark

Falck har sendt en klage til Klagenævnet for Udbud over Region Syddanmarks vurdering af selskabet under udbuddet, hvor Falck mistede ambulancekørslen.

Falck kan ikke forstå, hvorfor selskabet får så ringe en vurdering af Region Syddanmark.

Derfor har Falck sendt en klage til Klagenævnet for Udbud, skriver de i en pressemeddelelse.

- Vi kan ikke være andet bekendt over for vores medarbejdere end at forsvare deres indsats og kompetencer samt kæmpe for deres arbejdspladser, siger Falcks redningsdirektør Lars Vester.

Falck blev kun vurderet cirka 2,5% højere på kriteriet "Leveringssikkerhed" end det hollandske selskab BIOS, der vandt tre af de fire geografiske ambulanceområder i udbuddet.

Falcks leveringssikkerhed blev vurderet lavere end Responce, der vandt det fjerde område.

Falck har organisation på plads

Det undrer Falck, som er verdens største internationale ambulanceleverandør med hundredevis af ambulancekontrakter verden over og en egenkapital på over 2,5 mia. kr i det bydende selskab.

De vindende selskaber BIOS og Responce har kun hver én ambulancekontrakt og ret spinkle egenkapitaler.

I Region Syddanmark har Falck mere end 700 ambulancereddere, et fuldt udbygget stationsnetværk og velafprøvede IT-systemer.

Et apparat som hverken BIOS, der fortrinsvis driver taxakørsel i Holland, eller det lille danske ambulanceselskab Responce har i regionen, påpeger Falck.

- På den baggrund har vi vanskeligt ved at forstå, at Falck ikke vurderes markant højere end de øvrige bydere, siger redningsdirektør Lars Vester.

Region Midtjylland vurderede anderledes

Hvis Falck havde fået samme vurdering på "Leveringssikkerhed", som i Region Midtjyllands udbud for et halvt år siden, ville Falck have vundet samtlige fire områder i Region Syddanmark, hævder selskabet.

Hvad angår kriteriet "Kvalitet" vækker karaktergivningen undren hos Falck.

På en skala fra 0 til 5 har Falck fået karakteren 3,54 for kriteriet kvalitet.

Det er cirka et halvt point højere end BIOS og cirka et halvt point lavere end Responce.

Falck undrer sig over, at Responce har fået en højere karakter end Falck for kvaliteten af sit mandskab på trods af, at Responce formentlig kun kan etablere en ambulancetjeneste i Region Syddanmark ved at forsøge at ansætte Falcks ambulancereddere.

- Samtlige vores reddere har de seneste fem år knoklet for at levere korte responstider i Region Syddanmark, og hvert år er det lykkedes at levere bedre responstider end krævet i den nuværende kontrakt med regionen.

Det er slet ikke kommet til udtryk i karaktergivningen, siger Falcks regionsdirektør i Syddanmark, Niels Thorup.

I Region Midtjyllands ambulanceudbud i december fik Falcks

ambulancetjeneste en karakter på 9,2 på en skala fra 0 til 10 for sin kvalitet.

Falck er bekendt med, at Klagenævnet for Udbud kun sjældent direkte tilsidesætter udbyderes subjektive skøn og vurderinger, men finder, at de foretagne vurderinger af kvalitet og leveringssikkerhed samlet står i så stor kontrast til de faktiske forhold på ambulanceområdet, at der ikke er anden udvej end at indgive en formel klage.

Falck overlader nu sagen til nævnet og har ikke yderligere kommentarer.