Falck tager kendelse til efterretning

Falck anerkender Klagenævnet for Udbuds gennemgang af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark. Falck undrer sig dog over regionens bedømmelse af Falcks kvalitet og leveringssikkerhed.

Falck var uforstående over for, at selskabet og dets medarbejdere ikke fik højere karakterer for kvalitet og leveringssikkerhed i sommerens ambulanceudbud i Region Syddanmark, skriver Falck i en pressemeddelelse.

Falck valgte at indgive en klage og lade Klagenævnet for Udbud vurdere bedømmelsen.

Klagenævnet har nu afgjort, at Falck ikke får medhold.

- Vi var godt klar over, at Klagenævnet for Udbud kun sjældent tilsidesætter udbyderes faglige skøn. Men af hensyn til senere udbud ønskede vi en juridisk afklaring af en række forhold. Den er vi tilfredse med at have fået, og vores jurister går nu i gang med at nærlæse kendelsen, siger redningsdirektør Lars Vester.

Siden Falck indleverede sin klage til Klagenævnet for Udbud, har Region Hovedstaden og Region Sjælland gennemført udbud af ambulancedriften.

- Vi kan konstatere, at Region Syddanmark har bedømt vores indsats betydeligt ringere end samtlige andre regioner. Uagtet at klagenævnet ikke går i rette med Region Syddanmarks skøn, undrer regionens bedømmelse os nu endnu mere. For vores reddere i Region Syddanmark har jo modtaget samme solide uddannelse og har samme høje kvalifikationer, som deres Falck-kolleger i resten af Danmark, siger Lars Vester.

Fakta

I Region Syddanmark scorede Falck 71 procent af det maksimalt mulige antal point på kriteriet "Kvalitet".

Til sammenligning lå kvalitetsbedømmelsen på 85 procent eller højere i de øvrige regioner.

Når det gælder kriteriet "Leveringsikkerhed" scorede Falck blot 65 procent i Region Syddanmark, mens bedømmelsen af det samme kriterium lå mellem 90 og 100 procent i de øvrige regioner.

Kilde: Falck