I det fynske folks tjeneste

Fald i overskud i Sparekassen Faaborg

Sparekassen Faaborg Koncernen har 2007 opnået et resultat før skat på 260,4 mio. kr. Det er et fald på 46,5 millioner kroner i forhold til 2006.

Trods faldet betegner banken resultatet som tilfredsstillende:

- Årsagen til nedgangen skyldes alene kursreguleringer. Uroen på de finansielle markeder i sidste halvdel af 2007 gjorde hele året til et dårligt år for investering i værdipapirer. Nedturen på finansmarkederne har også ramt os, idet kursreguleringerne er negative med 27,2 mio. kr. sammenlignet med en gevinst på 64,3 mio. kr. i 2006. Kursreguleringen i 2006 var påvirket af ekstraordinære reguleringer på ca. 49 mio. kr., forklarer administrerende direktør Preben Lykkegaard.

Trods turbulensen på det internationale finansielle marked landede koncernens samlede resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat på 271,3 mio. kr., hvilket er en smule over den udmeldte forventning om et resultat mellem 260 og 270 mio. kr.

- Vi har fået 2000 flere kunder i løbet af 2007, hvilket for mig at se understreger potentialet og styrken i den måde, vi rådgiver vores kunder på og dermed driver vores virksomhed, fortæller Preben Lykkegaard.

I 2008 forventer Sparekassen Faaborg at kunne åbne en eller flere nye afdelinger. I 2007 åbnede Sparekassen Faaborg i Seden Syd, hvilket var den 21. afdeling. På erhvervsområdet forventes satsningen på ErhvervsCentrene fortsat at kunne øge markedsandelene.