I det fynske folks tjeneste

Farligt affald giver overskud i Nyborg igen

Det tidligere Kommunekemi har været igennem flere ejerskifter, regnskabs-tilpasninger og ændringer af affalds-sammensætningen. Nu tjener Nyborg-virksomheden penge igen.

Nyborg-virksomhed tjener igen penge på farligt affald.

Der er løbet meget vand i Storebælt, siden de danske kommuner i 2009 solgte Kommunekemi til den svenske kapitalfond EQT for 260 millioner kroner.

Det næste, der skete var nemlig, at Nyborg-virksomheden seks år senere blev solgt til det statsejede finske energiselskab Ekokem for 800 millioner kroner.

Læs også Nyborg: Det kniber med overskud på farligt affald

Siden fusionerede Ekokem med den finske energi-koncern Fortum og blev til Fortum Waste Solutions.

De skiftende ejere og markedsudviklingen har i sig selv været en udfordring, og siden 2012 har der været underskud på den sidste linje i regnskabet.

Det netop offentliggjorte 2018-regnskab viser nu et overskud på 18 millioner kroner før skat.

Fuld fart på forbrændingsanlæg

Årets omsætning på 352 millioner kroner er cirka på niveau med 2017, men ifølge ledelsesberetningen har to forhold især påvirket regnskabet i positiv retning.

Kommunekemis forbrændingsanlæg til farligt affald har kørt med fuld kapacitet i årets løb, og så er der for alvor kommet gang i synergierne i forhold til samarbejdet med resten af familien i Fortum.

Driftsresultatet er alene sidste år forbedret med 27 millioner kroner.

De seneste tre år har driften været positiv med blandt andet store hensættelser, efter anvisning fra de finske ejere til en eventuel oprydning af Klintholm-depotet på Sydfyn har trukket det samlede resultat nedad med større millionbeløb.

Det samme har integration af flere datterselskaber, der er opkøbt i perioden - herunder OW i Esbjerg, der indsamler og behandler olie/vand-produkter.

Mere genbrug

Der er en stigende tendens til, at større mængder farligt affald udnyttes via genbrug, og det vil på sigt mindske mængderne af farligt affald til afbrænding og derfor også reducere de priser, man kan tage for affaldsafbrænding, oplyser Fortum i ledelsesberetningen.

Fra i år og frem til 2023 indfører Fortum i Nyborg en ny strategi, der blandt andet indebærer en ny fokusering på forskellige kundegrupper, større opmærksomhed på olie/vand separation, jordrensning og investering i nye teknologier og oprensning af bundforurening og oprydning efter offshore-installationer.

Forum forventer en indtjening på samme niveau i 2019.

Fortum Waste Solution beskæftiger 157 medarbejdere i Nyborg.

Egenkapitalen er på 659 millioner kroner.