Fejl i sagsbehandlingen: Kommuner drukner og mangler faglighed

Kommunerne har mange opgaver, og der sker fejl. Flere eksperter er enige om, at presset, opgaverne og kompetencerne ikke hænger sammen.

Fejl i sagsbehandlingen, mangelfulde miljøtilsyn og undladte VVM-vurderinger dukker op i kommuner flere steder i landet. På Fyn i sagen om Kerteminde Biogas, hvor blandt andet VVM-pligten blev fejet af bordet, og hvor tilladelser til bygningers brug aldrig er givet.

Senest har TV 2 Fyn i samarbejde med Kjerteminde Avis afsløret, at den tidligere borgmester i Kerteminde Hans Luunbjerg (V) som privat erhvervsdrivende i ni år har opdrættet op mod en million kyllinger om året på sin kyllingefarm i Ladby ved Kerteminde uden nogensinde at have fået en tilladelse af kommunen til at tage de to kyllingestalde på i alt 5.600 kvadratmeter i brug. 

Og uden nogen som helt konsekvenser fra Kerteminde Kommune. 

Kommunen har også forsømt sine pligter i forhold til den tidligere borgmesters biogasanlæg, vurderer flere eksperter.

Udenfor Fyn har sagen i Randers om Nordic Waste og udledning af forurenet vand og jord vist, at miljøtilsyn fra kommunens side er ramt af massive mangler ligesom udvidelsen af virksomheden aldrig blev VVM-vurderet. 

Det får eksperter, som TV 2 Fyn har talt med, til at sige: Opgaverne bør i højere grad løses af neutrale parter, staten eller regionen. Kommunerne har ikke de rette kompetencer og incitamenter til at skulle udføre de her opgaver alene. 

Ifølge Kurt Klaudi Klausen, der er professor i offentligt organisation og ledelse ved Syddansk Universitet, bør den her type opgaver i stedet løses af en central myndighed med speciale i at varetage den her type opgaver.

- De her opgaver burde ligge et neutralt sted, hvor dem, der løser dem er uafhængige af kræfter, der kan påvirke en beslutningsproces. For at man ikke ender i dilemmaer, burde de her afgørelser og myndighedsopgaver ligger andre steder end i kommunen.

Kerteminde Biogas og kyllingestaldene ved Ladby i Kerteminde, der er ejet af den tidligere borgmester Hans Luunbjerg.
Kerteminde Biogas og kyllingestaldene ved Ladby i Kerteminde, der er ejet af den tidligere borgmester Hans Luunbjerg.
Foto: TV 2 Fyn

Lone Kørnøv, der er leder af Center for Miljøvurdering ved Aalborg Universitet peger også på manglende kompetencer i kommunerne. 

 - Vi ser desværre virkelig dårlig praksis hos en del kommuner. Generelt mangler myndighederne, både statsligt og kommunalt, faglig opgradering. Og ikke mindst kapacitet. De er trykket i bund på det her område, siger hun. 

Carsten Munk-Hansen, der er professor ved det Juridiske Institut på Aalborg Universitet peger på, at Danmark som land, har et problem.

- Vi har en meget omfattende regulering, og det er meget svært for kommuner at varetage alle regler, og det er ikke bare inden for det tekniske og byggeri. Det er meget kompliceret at forvalte det her.

Biogas for fremtiden

Kerteminde Biogas fik således tilladelse til at udvide sit anlæg, men det skete uden en forudgående VVM-undersøgelse, der ellers skal kortlægge, hvilke miljømæssige konsekvenser et anlæg med gylleforarbejdning kan have. En afgørelse som eksperter overfor TV 2 Fyn finder mærkværdigt.

Anlægget ligger placeret i et særligt udsat område ved Kertinge Nor, hvor både drikkevandsinteresser, strandbeskyttelseslinje og kystnærhedszone er i spil. Alle faktorer, der burde få alarmklokkerne til at bimle, når det kommer til pligten om at lave en miljøundersøgelse, altså VVM.

Den blev der ikke noget af, på trods af at kommunen selv i første omgang pegede på en VVM-pligt, ligesom et eksternt rådgivningsfirma pegede i samme retning. Sagen endte med at blive behandlet administrativt og undgik dermed en høringsperiode i lokalsamfundet, ligesom den ikke blev behandlet politisk.

Her kan du få baggrunden for sagen om Kerteminde Biogas.
Fotograf: Svante Lyngsie/Grafik: Anders Kammersgaard

Erhvervsinteresser i vejen

Spørgsmålet er så, hvorfor den slags sker. Kommuner som Kerteminde kæmper i disse år for at sikre klimatilpasning og økonomisk vækst. 

Her peger Kurt Klaudi Klausen på, at det vil være gavnligt for både kommuner og erhvervsliv, hvis en central myndighed i stedet varetager opgaven som myndighed for miljøtilsyn, vurderinger om VVM og øvrig sagsbehandling, så der ikke risikerer at opstå interessekonflikter internt i kommunerne. 

- Der kan hurtigt opstå dilemmaer i kommunerne, hvor der på den ene side skal være en neutral, kritisk og grundig tilgang. På den anden side forsøger kommuner også at støtte og facilitere det private erhvervsliv. Det kan hurtigt ende i modstridende interesser og give vanskeligheder i forhold til, hvordan man skal håndtere en sag. 

Lone Kørnøv er enig i den vurdering, men understreger samtidigt, at kommunerne på mange områder kæmper for at holde sig oven vande.

 - Der er både erhvervsinteresser indblandet, ligesom den faglighed og tid, det kræver at holde styr på så store virksomheder ender med at dræne kommunerne for kræfter, tilføjer hun. 

Mange fejl i Kerteminde

Ifølge Kertemindes borgmester Kasper Ejsing Olsen, så er sagen om Kerteminde Biogas, og fejlbehæftet sagsbehandling, ikke et enestående tilfælde. 

- Desværre er det ofte sådan, at man glemmer at melde det (byggerier, red.) færdigt og dermed få en ibrugtagningstilladelse. Jeg har fået en redegørelse over, hvor mange steder vi som kommune har været ude efterfølgende inden for de seneste par år og skulle gøre det på bagkant, siger han og tilføjer,

- Jeg konstaterer bare, at det desværre nok er mere generelt end et enkeltstående tilfælde.

[Tilpasset] (5_29) Kerteminde Kommune forsømte sin pligt i biogassagen (Samfund)FX6_0031.MXF
Foto: Melissa Kjemtrup

Samtidig siger Kasper Ejsing Olsen, at det godt kunne gavne kommuner som Kerteminde, at få mere støtte til opgaveløsningen udefra.

- Men jeg vil være ked af, hvis kommunerne skal afgive alt til regionerne eller staten. Der er også mange fordele ved en mindre kommune som vores, der kender det lokale samfund og vi er tættere på borgerne. Det er en balancegang, siger han og tilføjer:

- Jeg har faktisk tillid til min forvaltning, slutter han. 

Oversigt

    Oversigt