I det fynske folks tjeneste

FilmFyn skaber arbejdspladser

FilmFyn er en succes. Det konkluderer en stor evalueringsrapport, der måler og vejer resultaterne efter det første år med den regionale filmfond på Sydfyn. FilmFyn har skabt 30 arbejdspladser og omsat for 31 millioner kroner på Sydfyn.

-


FilmFyn er en succes. Det konkluderer en stor evalueringsrapport, der måler og vejer resultaterne efter det første år med den regionale filmfond på Sydfyn. FilmFyn har skabt 30 arbejdspladser og omsat for 31 millioner kroner på Sydfyn.

I år har FilmFyn været involveret i optagelse af 4 film på Sydfyn, hvilket svarer til en femtedel af den danske produktion af spillefilm. Og effekten af disse optagelser er en klar succes. Det konkludere den evalueringsrapport som  KompetenceCenterFyn på Tietgenskolen har udarbejdet for FilmFyn.

- Med denne evalueringsrapport føler jeg mig overbevist om, at FilmFyn er kommet for at blive - og for at vokse. Jeg er sikker på, at de ny kommuner og den ny syd-danske region ikke kan komme uden om - og heller ikke ønsker det - en fortsat opbakning til et sådant erhvervsprojekt. Og så viser FilmFyn også, at det engang imellem nytter "at kaste sig ud fra 10 meter-vippen", hvis man tror på et projekt, siger formanden for FilmFyns bestyrelse,  Poul Weber.

  • Evalueringsrapporten opremser følgende resultater i løbet af 2004:
  • Omsætning i Mål 2-området på mindst 31 mio. kr.
  • Beskæftigelse på mindst 30 personer
  • Indkomster på mindst 10 mio. kr.
  • Skatter og afgifter på mindst 7 mio. kr.
  • Synliggørelse af det sydfynske område - turisme & bosætning
  • Produktion af mere ambitiøse spillefilm - større filmproduktioner
  • Omkostning på 302.000 kr. for skabelse af 1 job

- Vi har beregnet, at denne aktivitet har skabt minst 30 nye jobs i regionen - og så er der drysset min. 7 mill kr ned i de slunkne kommunekasser. Hvor vi normalt regner med en investering på minimum 1 mill for at skabe en arbejdsplads, har vi her kunnet klare os med en investering på godt 300.000 kr. - altså mindre end en trediedel," siger Poul Weber.

FilmFyn er også den direkte årsag til at der er blevet etableret fire nye virksomheder på Sydfyn.

Derudover har FilmFyn også haft en positiv effekt på andre dele af landet. Uden for Sydfyn er der skabt mindst 80 arbejdspladser og der har været en omsætning på over 83 mio. kroner.