Fionia Bank får international karakter

Fionia Bank er ikke blot den første fynske bank, der er blevet ratet efter international målestok. Den er også den første fynske virksomhed.

Det er det internationale kredit ratingbureau Moody?s, der har gennemført en rating af Fionia Bank.

- Resultatet er meget tilfredsstillende, siger adm. direktør Finn B. Sørensen og fremhæver, at Moody?s har vurderet Fionia Bank til A1 på langfristede kreditter, P1 på kortfristet gæld og C for finansiel styrke.

- Vi har et stykke tid vurderet, om vi skulle rates - og ikke mindst hvornår, siger Finn B. Sørensen.

Fionia Bank har haft en stor forretningsmæssig vækst gennem de seneste år. Det har øget behovet for adgang til det internationale kapitalmarked.

- Det giver blandt andet mulighed for at udstede et obligationslån uden, at investorerne selv skal gennemføre en kreditvurdering af Fionia Bank. Investorerne kan forlade sig på, at Moody?s har gennemført en vurdering og løbende følger op på den, siger Finn B. Sørensen.