I det fynske folks tjeneste

Fisk: Lockout kan koste 40 millioner kroner

600.000 ørreder riskerer destruktion, fordi personalet på Elsesminde Produktionshøjskole bliver lockoutet efter påske.

02:28

1 af 2

De 600.000 ørredyngel på Elsesminde Produktonsskole skulle efter planen være sat ud i de fynske vandløb umiddelbart efter påske. Men en lockout af lærerne vil betyde at to biologer og en tekniker ikke kan komme på arbejde, og dermed kan fiskene ikke blive sat ud og de 600.000 ørreder må blive i deres kar.

- Det er meget kritisk. De kan leve i deres kar i fire uger, men bliver de ikke sat ud inden, skal alle fiskene destrueres, da de så ikke vil kunne klare sig selv i vandløbene, siger Arne Pallisborg, der er viceforstander på Elsesminde Produktionshøjskole.

Ingen ved om lockouten træder i kraft og hvor længe den i givet fald kommer til at vare.

På kort sigt går skolen glip af 2-3 millioner kroner, da de først får penge for deres arbejde fra Havørred Fyn, når de 600.000 ørredyngler er sat ud i vandløbene.

På lang sigt kan lockouten får store konsekvenser for lystfiskerturismen på Fyn. Hvis der ikke bliver sat nye ørreder ud, kan det i følge Havørred Fyn betyde et tab på 40 millioner kroner i indtægter fra lystfiskerturismen.