Flere skoler på vej til Odense Kaserne

Odense Kommune er nu klar med en samlet plan for anvendelse af bygningerne på Odense Kaserne. Kommunen vil bruge de mange tomme bygninger til både skoler, idræt, boliger og institutioner.

-

Odense Kommune er nu klar med en samlet plan for anvendelse af bygningerne på Odense Kaserne. Bygningen af Hunderupskolen er i fuld gang, og udover det vil Kommunen bruge de mange tomme bygninger til både skoler, idræt, boliger og institutioner.


Det er Miljø- og teknikforvaltningen, der har udarbejdet en rapport over mulighederne på Odense Kaserne og Hunderupskolen.


Flere skoler
Den nye Hunderupskole åbner på kasernearealer allerede til næste år. Men folkeskolen bliver ikke den eneste skole på den nedlagte kaserne.


Arbejdsgruppen har fået til opgave at undersøge mulighederne for at etablere en international skole på kasernen.  Forvaltningen har ikke undersøgt mulighederne til bunds, men kommunen undersøger fortsat mulighederne for at lave en international skole på området sammen med blandt andet Odense Erhvervsråd og Syddansk Universitet.


Kollegier
Skulle skolen blive til virkelighed vil der formentlig blive ungdomsboliger lige i nærheden. Kollegieboligselskabet skal nemlig opføre 50 ungdomsboliger på kasernearealet.


Børn- og Ungeforvaltningen vil samtidig opføre et Idrætskollegium, men har indtil videre ikke fundet penge til formålet.


Squashcenter
Men der skal ikke kun være plads til internationale elever. Ældre- og handicapforvaltningen har allerede skaffet finansiering til opførelse af boliger til psykisk udviklingshæmmede.


Uanset hvilken slag beboere kasernebygningerne kommer til at rumme, så er der lagt op til at der bliver flere fritidsaktiviteter på kasernen.


Børn- og Ungeforvaltningen har allerede delvist fundet finansiering til et nyt Squashcenter på kasernen. Derudover håber forvaltningen at finde penge til et Foreningshus.


Desuden foreslår forvaltningen at der bliver oprettet en daginstitution og et samlingssted for dagplejere.


Behandling til efteråret
De mange forslag til nu behandles af de enkelte udvalg i kommunen, og efterfølgende vil hver enkelt forslag blive behandlet særskilt i byrådet. Men mange af forslagene vil have gode muligheder for at blive realiseret, da borgmesterforvaltningen allerede har tilkendegivet, at den støtter rapportens anbefalinger.


Rapporten kalkulerer med, at de enkelte projekter kan være færdig senest i 2003.