Forsvaret klar til vinter

Selvom det stadig er forholdsvis mildt efterårsvejr, så er forsvaret i Totalforsvarsregion Syds område nu klar med sneberedskab, hvis sneen kommer.

Snebereskabet trådte i kraft 1. november, og betyder, at forsvaret med 24 timers varsel kan indsætte op til syv pansrede mandskabsvogne i et såkaldt ambulanceberedskab overalt i region Syddanmark.

Køretøjerne stilles til rådighed af hærens enheder og bemandes med hjemmeværnspersonel, der er særligt uddannet til opgaven.

Der ud over kan regionens tre hærhjemmeværnsdistrikter, hvis grænser er identiske med de tre politikredse, støtte med andre former for terrængående køretøjer til andre samfundsvigtige opgaver, for eksempel transport af livsvigtig medicin.