Fugl truet på eksistensen på Fyn - men ornitolog har mulig løsning

Tre ud af fire viber er forsvundet, men hvis landmændene arbejder på en anderledes måde, kan fuglen komme igen, håber ornitolog. 

I løbet af de seneste 40 år er tre ud af fire viber forsvundet, og det ser desværre ud til at fortsætte den forkerte vej med bestanden i Danmark og på Fyn. 

- Tre ud af fire viber er forsvundet, mens jeg har været voksen. Det har jeg det ufattelig trist med, fordi det er en del af hele min personlighed. Det er samtidig også et tegn på, at naturen har det dårligt, siger ornitolog og vibeekspert Niels Andersen fra Rantzausminde. 

Årsagen er ændringer i landbruget, som gør, at vibernes levesteder - eksempelvis engområder - forsvinder.

Viberne lever tæt på landbruget

Markerne, fuglene yngler på, køres over af store landbrugsmaskiner.

- Man skal passe på med at sige, hvis skyld det er, men det er måske strukturudviklingen i landbruget - for at sige det pænt. 60 procent af vores jord er landbrugsjord, og det er der, viberne er, forklarer ornitologen.

Men der er et håb for den lille fugl, og landmændene kan være med til at hjælpe den på vej. 

De kan af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer få en folder med tips til, hvordan de gør livet lettere for fuglen. 

- Det er en fugl, der gør de fleste glade, når den kommer om foråret og begynder at synge igen, siger naturkonsulent Peter Pelle fra Oure.

Fakta om viben

Fuglene skal kunne stikke af

Han fortæller, at flere landmænd rent lavpraktisk skal mærke vibernes reder af på markerne og køre uden om dem i ynglesæsonen.

- Hvis man med sådan nogle små, bitte ting kunne dreje lidt på nogle knapper og for eksempel startede markarbejdet indefra og ud, så nogle af fuglene har mulighed for at stikke af. Det er nogle små vaner, man kunne ændre, forklarer han. 

Hvis landmændene begynder på det, kan det være, viben i højere grad vender tilbage til Fyn. 

- Jeg tror, det er meget realistisk at få den til at komme tilbage, så vi får en sundere bestand, siger Peter Pelle. 

Niels Andersen har bidraget med sin viden til folderen, som landmændene kan få hos Landbrug & Fødevarer.