Fyn bedst til at skabe nye job

Fyn er den region i landet, der er bedst til at skabe nye arbejdspladser. Fra 2004 til 2005 blev der procentuelt skabt flest nye arbejdspladser på Fyn.

På Fyn var stigningen i antallet af job på 0,67 procent mod 0,14 procent på landsplan. I alt har Fyn nu 219.415 arbejdspladser.

- På trods af virksomhedslukninger på Fyn, kan det dermed konstateres, at der skabes flere arbejdspladser end der mistes. Det er især inden for branchersom Bygge og anlæg, Hoteller og restauranter, Engroshandel og Forretningsservice der ses de største stigninger i antal arbejdspladser, skriver Arbejdsformidlingen i en pressemeddelelse.