Fynsk firma tiltalt af Bagmandspolitiet i konkurrencesag

Det odenseanske entreprenørfirma H. Skjøde Knudsen er tiltalt for at udveksle priser med firmaet Jorton fra Århus på opgaver hos Syddansk Universitet og Odense Kommune.

Det kendte odenseanske entreprenørfirma H. Skjøde Knudsen udvekslede priser med firmaet Jorton fra Århus før tre entrepriser i marts 2012 og august 2013.

Derfor risikerer ledende medarbejdere i de to firmaer nu enten fængselsstraf eller bøde.

Det er i hvert fald, hvad anklagemyndigheden fra Bagmandspolitiet, SØIK, har lagt op til, når sagen i dag behandles i retten i Odense.

H. Skjøde Knudsen er blandt andet kendt for entrepriser som Gartnerbyen, Syddansk Erhvervsskole, PFA Byggeri i Ørestaden og Campus Roskilde, og dømmes firmaet vil det være en grim ridse i lakken hos det ellers velrenommerede fynske entreprenørfirma.

En ledende medarbejder hos Skjøde Knudsen, der ikke længere er ansat i firmaet, udvekslede ifølge Bagmandspolitiet oplysninger med to andre ledende medarbejdere i Jorton.

Først to gange i januar-marts 2012.

Første gang handlede det om en apterings-entreprise på Syddansk Universitet i Kolding, hvor Skjøde bød 49,7 millioner uden moms, mens Jorton bød 43,9 millioner kroner.

Uagtsomt eller forsætligt

Tiltalen går på, at firmaerne og medarbejderne forsætligt eller groft uagtsomt indgik aftaler eller samordnede praksis firmaerne imellem.

I et andet tilfælde samordnede man eller udvekslede man buddene, da Skjøde Knudsen bød 36,1 millioner kroner på en råentreprise på Syddansk Universitet, mens Jorton afgav 34,9 millioner kroner i bud uden moms.

Ved en tredje og mindre entreprise for Odense Kommune på Sanderumskolen i august 2013 gentog historien ifølge Bagmandspolitiet sig, da Jorton bød godt en million kroner på en murerentreprise, mens Skjøde Knudsen gav et bud knap 50.000 kroner under.

Det var Konkurrencestyrelsen, der opdagede uregelmæssighederne under et kontrolbesøg i 2016 og derefter meldte firmaerne til politiet.

Bygherrer ikke ramt

Tirsdag forventes at blive sidste retsdag, før der afsiges dom.

I en pressemeddelelse oplyser Skjøde Knudsen, at udvekslingen af oplysninger med Jorton ikke har kostet bygherrerne penge.

– Uanset årsag er denne type adfærd ikke i tråd med den måde, vi driver virksomhed på i Skjøde. Vi er et oprigtigt og professionelt firma, som naturligvis holder os inden for gældende lovgivning. Derfor er det også med stor beklagelse, at vi har konstateret, at en medarbejder i misforstået loyalitet ifølge den rejste tiltale har lånt og givet priser til en anden entreprenør, siger Allan Nielsen, adm. dir. og hovedaktionær i H. Skjøde Knudsen A/S.

Skjøde har arbejdet tæt sammen med myndighederne for at få sagen kortlagt:

– Det var vigtigt for os som virksomhed, at vi kom helt til bunds i sagen, så vi hurtigt

Der er efterfølgende indført skærpede regler og intern uddannelse og indført en whistleblower-ordning.

– Vores fokus er nu på, hvad vi kan gøre, for at lignende situationer ikke gentager sig i fremtiden. Derfor har vi indført en række tiltag i organisationen, som støtter op om det, siger Allan Nielsen, der ikke er tiltalt i sagen.

Direktør Allan Nielsen fra Skjøde Knudsen ønsker ikke at udtale sig til kamera eller lade sig interviewe af TV 2/Fyn, før retssagen er afsluttet.