Fynske patienter er tilfredse

Det fynske sygehusvæsen klarer sig godt sammenlignet med andre sygehuse i Danmark. Patienterne er tilfredse med behandlingen på både Odense Universitetshospital og Sygehus Fyn.

Sygehusvæsnet får gode karakterer

Det fynske sygehusvæsen klarer sig godt sammenlignet med andre sygehuse i Danmark. Patienterne er tilfredse med behandlingen på både Odense Universitetshospital og Sygehus Fyn, og på enkelte punkter ligger de fynske sygehuse bedre end landsgennemsnittet.

For første gang nogen sinde er patienter fra hele landet blevet spurgt om de er tilfredse med den behandling de har fået, mens de har været indlagt på sygehuset.

Undersøgelsens hovedkonklusion er, at langt den overvejende del af patienterne på de danske sygehuse er meget tilfredse med sygehusvæsenet. Samtidig giver undersøgelsen mulighed for en direkte sammenligning mellem sygehusene i Danmark.

Og de fynske hospitaler kan godt være en sammenligning bekendt.

Odense Universitetshospital og Sygehus Fyn falder ikke igennem på nogen punkter, og OUH får karakter over gennemsnittet, når det handler om informationen under indlæggelsen. Samtidig har patienterne på OUH større tillid til lægerne end i resten af landet.

Sygehus Fyn får især gode karakterer, når det gælder kommunikationen mellem sygehuset, den praktiserende læge og hjemmeplejen. Her bliver Sygehus Fyn vurderet over landsgennemsnittet.

"Det er meget glædeligt, at de fynske patienter generelt er tilfredse med deres sygehus. Men vi vil selvfølgelig analysere undersøgelsen for at finde de områder, hvor vi kan blive endnu bedre, siger chefsygeplejerske, Birgit Harving, Odense Universitetshospital.

I alt 34.000 patienter har deltaget i den landsdækkende undersøgelse. På Fyn har 1127 patienter fået tilsendt et spørgeskema.

Undersøgelsen er lavet af Amtsrådsforeningen, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Sundhedsministeriet.