I det fynske folks tjeneste

Fynske virksomheder har udsigt til at slippe for udskældt afgift

Fredag tages der hul på at finde en måde at erstatte den omstridte PSO-afgift, som især belaster fynske produktionsvirksomheder

Det er især produktionsvirksomheder på Fyn og i Jylland, der får gavn af en lempelse af den omstridte PSO-afgift.

Det viser tal fra Skatteministeriet forud for et forhandlingsmøde fredag morgen.

Her mødes politikerne for at finde en løsning på PSO-problemet, som EU-Kommissionen mener er traktatstridig i dens nuværende form.

En gradvis afskaffelse af PSO-afgiften frem mod 2022 vil betyde en lempelse af erhvervsskatterne på 3,7 milliarder kroner i 2022 ifølge Skatteministeriet.

Det glæder klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V), at det kommer landkommunerne til gode.

- Næsten hver femte beskæftigede i Nordjylland og Fyn arbejder i produktionserhverv, hvor PSO-afgiften er en ret alvorlig udfordring for deres konkurrenceevne og deres job, siger han.

Oprindeligt spillede regeringen ud med at hæve danskernes bundskat for at finansiere afskaffelsen af den omstridte energiafgift, som både forbrugere og virksomheder betaler over elregningen i dag.

Det kunne der dog ikke findes flertal for. I stedet har regeringen nu spillet ud med at tage de syv til otte milliarder kroner årligt fra det råderum, der skabes i regeringens 2025-plan.

Her finder regeringen penge ved at lægge op til at sende danskerne senere på pension, udskyde målet om balance i den offentlige økonomi til 2025 og skære i SU'en.

Dermed slipper forbrugerne og virksomhederne for at betale afgiften over elregningen.

Ifølge klima- og energiministeren kommer den model de brancher til gode, som ligger i den tunge ende i forhold til energiomkostninger.

- Det er de samme arbejdspladser, hvor risikoen for udflytning er stor, fordi man er i hård konkurrence med lande, som ikke har et tilsvarende højt omkostningsniveau.

- Så det her kan være med til at fastholde arbejdspladser, men også at sikre nye. Samt at virksomheder kan udvikle sig. PSO er den største erhvervsmæssige lettelse, der er gennemført i rigtig mange år, siger han.

Han afviser bekymringen om, at pengene tages fra råderummet i 2025-planen, som skærer i borgernes ydelser og så gives i indirekte skattelettelser til virksomhederne, der slipper for at betale.

- Alle analyser viser, at det vil være en samfundsøkonomisk kæmpemæssig gevinst at flytte PSO fra at være en afgift for virksomheder og private husholdningers elregning og flytte det over til finansloven, siger han.