Glamsbjerg Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, partiliste, 9 kandidater:


1. * Egon Nielsen, kleinsmed
2. Winnie Fagerberg,familieplejekonsulent, genopstiller
3. John Nielsen, produktionstekniker, genopstiller
4. Marianne Hviid, lærer
5. Søren Møller Andersen, efterskolelærer
6. Kurt Christensen, forhv. landpostbud, genopstiller
7. John Rasmussen, lærer
8. Henrik Kjar, adjunkt
9. Carsten Carstensen, sagsbehandler


* Mærkesagerne er mere kvalitet og billigere dagpleje, børnehaver og SFOér. Flere penge til skoleområdet samt en forbedring af ældrepolitikken.

Ikke i valgforbund


B: Det Radikale Venstre, sideordnet opstilling, 7 kandidater:


1. * Søren Henriksen, forstander, genopstiller:
2. Grethe Bjært Terkelsen, uddannelseskonsulent
3. Helle Thastum, ingeniør
4. Erik Jorsal, lektor
5. Peter Klug-Andersen, akadami ingeniør
6. Lis Brandt, pens.lærer
7. Finn Juul, lektor


* Mærkesager: at undgå blokpolitik i kommunalbestyrelsen og bevare de små landsbyskoler.


Valgforbund: B+I

C: Det Konservative Folkeparti,  sideordnet opstilling, 9 kandidater:


1.*  Hans Andersen, Flemløse, maskinhandler
2. Knud Hansen, direktør 
3. Ellef Bender, landbetjent 
4. Jørn Østergård, salgskonsulent
5. Inger-Marie Nielsen
6. Benedikte Ellegård
7. Henning Jørgensen, gårdejer
8. Dennis Bruus, elektrikerlærling
9. Søren Christian Jensen, arkitekt


* Mærkesagerne er en udvikling og modernisering af bymidten, en omfartsvej og at gøre Glamsbjerg til en bedre bokommune.

Valgforbund: C+V


G: Glamsbjerglisten*, sideordnet opstilling, 4 kandidater:


1. Kenn Schmidt, direktør
2. Elmer Philipsen, specialarbejder
3. Hans Bjergegaard, ejendomsmægler
4. Jeanne Embacher, IT-koordinator


* Glamsbjerglistens mærkesager er at flytte fokus fra lokalområderne til Glamsbjerg By og at nedlægge de små skoler, hvis børnene dermed får bedre vilkår i folkeskolen.


Ingen spidskandidat

Ikke i valgforbundI: Borgerlisten, sideordnet opstilling, 9 kandidater:


1. * Ragnvald Graversen, gårdejer,    
2. Trine Eriksen, kontorass   
3. Niels Flening, pæd.medarb    
4. Morten Pabst Petersen, lærer   
5. Aksel Skinbjerg, teglværksarbejder    
6. Henrik Jervelund, landmand    
7. Tove Jonassen, sygehjælper   
8. Lars Bloch Larsen, lærer   


* Mærkesager: At bevare den nuværende skolestruktur, at være en liste for hele kommunen samt at fokusere på kommunalpolitik fremfor partipolitik.


Valgforbund: B+I

V: Venstre, sideordnet opstilling, 12 kandidater:


1. * Ankjær Stenskrog, borgmester, genopstiller
2. Frede Bagge, byrådsmedlem, landmand, genopstiller
3. Ivan Christensen, byrådsmedlem, redningsfører, genopstiller
4. Gunnar Jacobsen, direktør
5. John Kirketerp-Møller, byrådsmedlem, landmand, genopstiller
6. Bente Skytte, dagplejer
7. Mogens Pallesen, ingeniør
8. Tom Stolberg Jensen, pedel
9. Ketty Sejbjerg, bygningskonstruktør
10. Trine Pedersen, malerlærling
11. Pia Christensen, dagplejer
12. Janni Hoel, social- og sundhedsmedarbejder


* Mærkesager: at skaffe flere arbejdspladser til byen samt at forbedre hovedgaden i Glamsbjerg og trafikken. 


Valgforbund: C+V


 


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Glamsbjerg Kommune