I det fynske folks tjeneste

Her er der størst risiko for at blive ramt af oversvømmelse på Fyn

Store dele af Fyn kan blive ramt af oversvømmelse, advarer DMI. Kystdirektoratet advarer om, at særligt to byer er udsat ved oversvømmelse.

Sådan så det ud, da Lodsvej i Stige i Odense blev oversvømmet i efteråret 2016. Og det syn kan blive mere udbredt på Fyn. Foto: Ole Holbech

Store mængder vand kan meget vel blive normen for fynboer. Derfor har Kerteminde Kommune foreslået at opføre et sluseanlæg, der skal beskytte flere af byens ejendomme. 

Stormflod

 • En stormflod defineres som en 20-års-hændelse. Det betyder, at vandstanden når et niveau, som kun ses hvert 20. år. 
 • Det er Stormrådet, der afgør om der er tale om stormflod. 
 • Berørte borgere kan søge om erstatning ved Stormrådet. 

  Kilde: DMI, Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald og Stormrådet
Se mere

Men det er langt fra kun Kerteminde, der står overfor store udfodringer med høje vandmængder. Det forklarer Jacob Woge Nielsen, oceanograf ved DMI. 

- Ingen steder på Fyn kan sige sig helt fri for stormflod, forklarer Jacob Woge Nielsen.

To områder er særligt udfordret

Selvom hele Fyn i teorien kan blive ramt af forhøjet vandstand, så er der særligt to områder, der er udfordret. 

- Historisk set har Sydfyn været særligt udfordret af stormflod. Det gælder byer som Faaborg og Assens, fortæller DMI's oceanograf. 

Foruden Sydfyn vil forhøjede vandstand fortsat volde problemer længere nord på, spår Jacob Woge Nielsen. 

- Odense Fjord er særligt udsat for stormflod. Det skyldes de forhold, der er i en fjord, lyder det fra stormflods-medarbejderen.  

Han henviser til, at særlig langvarig nordenvind kan presse store vandmængder ind i den Fynske fjord. Samme princip er gældende for Sydfyn. Her kan store vandmasser blive presset ind via sydøstgående vinde.

Kan du ikke se kortet, så klik her.

Nyborg er ny på listen

Mandag præsenterede Kystdirektoratet et nyt udspil til områder, som kan klassificeres som risikoområde i forhold til oversvømmelse. 

I udspillet lægger Kystdirektoratet op til, at Nyborg sammen med Odense Fjord er særligt udsatte ved oversvømmelse. Det skyldes blandt andet, at de to områder har fjernvarmeværker og flere renseanlæg, der kan blive ramt ved oversvømmelse. 

Derfor er Nyborg særlig udsat ved oversvømmelse

Nyborg har flere faktorer, der ifølge Kystdirektoratet gør, at byen er udpeget som særlig risikoområde. De er:
 • Hospital
 • Motorvej
 • Fjernvarme
 • Renseanlæg
 • Nyborg Slot
 • Flere fredede bygninger
​​​​
Hvis vandstanden ud for Nyborg når 3,86 meter, vil store dele af byen blive berørt. I 2006 målte man en vandstand på 1,8 meter over normalen. Den historiske rekord er 2,86 meter målt ved stormfloden i 1872. 

Kilde: Kystdirektoratet
Se mere

- I Nyborg og Odense kan en oversvømmelse få store konsekvenser. I de to byer bor der mange mennesker, der er meget infrastruktur, kritisk forsyning (el, vand og varme, red.) og kulturarv, forklarer Thorsten Piontkowitz, der er chefkonsulent hos Kystdirektoratet. 

Kystdirektoratets udpegelse er udtryk for, at oversvømmelse af Nyborg kan få flere konsekvenser. Det er altså udtryk for, at Nyborg har samme risiko for at blive oversvømmet som andre dele af Fyn. 

Det udspil, som Kystdirektoratet har udarbejdet er kommet til verden på baggrund af et EU-direktiv.

Udspillet er en del af den kommende og opdaterede udgave af oversvømmelsesloven, der er i høring indtil 22. oktober. Først herefter, vil det blive afgjort om Nyborg skal kategoriseres som et risikoområde.