I det fynske folks tjeneste

Ingen behandling til fynske problembørn

Fynske børn med meget alvorlige psykiske eller sociale problemer står uden tilbud om ordentlig behandling. I årets første halvår har Fyns Amt måtte afvise halvdelen af alle børn, der har brug for en akut døgninstitutionsplads.

-

Fynske børn med meget alvorlige psykiske eller sociale problemer står uden tilbud om ordentlig behandling.

I årets første halvår har Fyns Amt måtte afvise halvdelen af alle børn, der har brug for en akut døgninstitutionsplads. I stedet bliver børnene passet hjemme, anbragt på private opholdssteder eller får specialbehandling på kommunernes egne institutioner.

Børnene, der er mellem tre og 18 år har meget store problemer med at leve et normalt liv. Nogle af dem er hjerneskadede og mindre begavede, mens andre er hyperaktive eller psykisk syge.

Resultatet er i alle tilfældende at børnene er aggressive, voldelige og i overhængende fare for at udvikle en kriminel løbebane.

Årsagen til den store mangel på døgninstitutionspladser er, at Fyns Amt sidste år nedlagde 78 pladser, fordi kommunerne den gang foretrak, at behandle børnene i nærmiljøet. Men nu har mange kommuner opgivet at behandle de mest vanskelige børn, og så er der igen brug for Fyns Amt.

Siden 1. januar i år har kommunerne henvendt sig til Fyns Amt med 34 børn, der har behov for akut døgnbehandling. Men kun i 17 tilfælde er det lykkedes for Fyns Amt at finde en egnet institution. Resten af børnene er som nødløsning blevet henvist til private opholdsteder, familiepleje eller er flyttet hjem til familien igen.