Ingen undersøgelse af fynsk fiskedød

Årsagerne til den omfattende fiskedød nord for Fyn bliver alligevel ikke undersøgt. Fødevareminister Mariann Fischer Boel har besluttet at skrotte den tilbundsgående undersøgelse som hun ellers lovede i foråret.

-

Årsagerne til den omfattende fiskedød nord for Fyn bliver alligevel ikke undersøgt. Fødevareminister Mariann Fischer Boel har besluttet at skrotte den tilbundsgående undersøgelse som hun ellers lovede i foråret.

Havet nord for Fyn har i årevis været tømt for fisk. Ingen ved præcis hvorfor, og det er også mere end tvivlsomt om det nogensinde bliver undersøgt hvorfor farvandet er dødt.

Efter TV 2/FYNs omtale af problemet i april 2002, lovede Fødevareminister Marian Fischer Boel ellers en undersøgelse af årsagerne.

I en pressemeddelelse skrev Fødevareministeren:

\"På den baggrund ønsker fødevareministeren, at tage initiativ til en konkret undersøgelse nu...\"  

Kovending
Men nu har ministeren skiftet mening.  

I et brev til blandt andet Fyns Amt skriver ministeriet at

 \"Fødevareministeriet ønsker, at vurdere resultatet af en række igangsatte initiativer, før man går ind i en drøftelse af, om det vil være hensigtsmæssigt at afsætte yderligere midler til forskning på dette område\".  

Skuffelse
Kovendingen hos Mariann Fischer Boel(V) vækker skuffelse og vrede hos politikere og fiskere.

\"Jeg er skuffet over ministeren, men der tilsyneladende visse partier, der har en interesse i at feje dette problem et vist sted hen\", siger Carl Erik Jensen, næstformand i Fyns Amts Teknik- og Miljøudvalg.

Foruroligende
Også i de jyske amter er der skuffelse over ministeriets udmelding.

\"Det er dybt foruroligende at ministeren løber fra sit ord. Jeg synes hun har et stort problem\", lyder det fra Solveig Outzen, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Fyns Amt.