Ingeniørskolen sparer på undervisningen

-

-

Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum skal som en lang række andre skoler og uddannelsesinstitutioner spare i år.


I følge regeringens finanslovsforslag bliver taxametertilskuddet pr. elev skåret ned med tre procent, og det betyder forringet undervisning i Odense.


\"Vi har effektiviseret på en lang række områder. Skal vi nu spare tre procent yderligere, kan det kun lade sig gøre ved at tage dem fra kerneydelserne - det vil sige undervisningsaktiviteterne, den direkte kontakt med de studerende\" , siger rektor Henning Andersen til Ingeniøren - net.


Andre ingeniørhøjskoler frygter, at sparekravet kan stoppe udviklingen af uddannelserne.