Kommuner må diskriminere borgere i arbejde

Hvis borgerne vil springe sygehuskøen over og søge behandling på et privat sygehus, er det en klar fordel at stå uden for arbejdsmarkedet. Kommunerne må ikke yde lån til borgere i arbejde. Men hvis der er tale om pensionister, må kommunerne gerne yde lån til behandling. Det viser en ny sag fra Bogense Kommune.

-

Hvis borgerne vil springe sygehuskøen over og søge behandling på et privat sygehus, er det en klar fordel at stå uden for arbejdsmarkedet. Kommunerne må ikke yde lån til borgere i arbejde. Men hvis der er tale om pensionister, må kommunerne gerne yde lån til behandling. Det viser en ny sag fra Bogense Kommune.


I 1999 lånte Bogense Kommune 16.000 kroner til den 64-årige førtidspensionist John Olsen, så han kunne blive opereret for sin sygdom på et privathospital. Alternativet var en ventetid på ni måneder, der truede med at gøre patienten blind.


Tilsynsrådet tog på eget initiativ sagen op til behandling, da andre kommuner tidligere har fået afslag på at yde lån til behandling. F.eks. fik Glamsbjerg Kommune for et par år siden afslag på en anmodning om at yde et lån til en borger på sygedagpenge, der havde brug for at få opereret sit håndled.


Afgørelse fra Tilsynsrådet
Men når borgeren er pensionist er lovgrundlaget anderledes. Mandag kom Tilsynsrådet med en længe ventet afgørelse i sagen. Efter rådgivning fra socialministeriet giver Tilsynsrådet Bogense Kommune medhold i, at det er lovligt at yde lån til behandling på et privat sygehus, når borgeren ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.


\"Jeg syntes det er brandærgeligt, at vi ikke kan behandle vores borgere ens, \" siger socialudvalgsformand i Bogense Kommune Eva Laut Andersen(V).


Sagen op i Folketinget
Det er en paragraf i serviceloven, der tillader kommunerne, at yde lån til førtidspensionister. Et tilsvarende lovgrundlag findes ikke for borgere i arbejde.


\"Jeg vil tage denne sag op politisk, og bede mit parti Ventre om at rejse problemstillingen i Folketinget. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke må hjælpe folk uden om sygehuskøen, bare fordi de har et job, \" siger Eva Laut Andersen.