Kraftig vind: Vindfølsomme køretøjer frarådes

Vindfølsomme køretøjer frarådes på Storebæltsbroen, hvor hastighedsbegrænsningen onsdag morgen er sat ned. Flere steder på Fyn kan risikere højvande.

OPDATERING
Vindfølsomme køretøjer kan igen krydse Storebæltsbroen. Men der er dog stadig varsel om kraftig vind.

Efter en meget blæsende tirsdag, har vinden stadig hårdt fat i det fynske. 

Lige nu frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer på E20 på Storebæltsbroen på grund af kraftig vind, og hastighedsbegrænsningen er nedsat. 

I stedet for at må køre 110 kilometer i timen, så må man onsdag morgen og formiddag kun køre 80 kilometer i timen på broen. 

Vejdirektoratet skriver, at det forventes, at varslen gælder frem til klokken ti. 

Lokale oversvømmelser

Den kraftige vind, der lige nu er skyld i restriktionerne på Storebæltsbroen, kan også komme til at have betydning ved de fynske kyster. 

Vinden, der blæste ind over øen mandag aften, presser nemlig store mængder vand ind i de indre danske farvande og videre ind mod kyster med pålandsvind. 

Og det kan komme til at ramme flere steder på Fyn. 

- Vi holder skarpt øje med Odense Fjord og Nyborg, hvor vi har en indsatsleder ude og kigge, og beredskabet står klar, fortæller Milan Holck Nielsen. 

- Men vi holder selvfølgelig øje med hele Fyn de næste timer. 

Det forventes, at vandstanden kan komme til at stige til op mod 1,1 meter over daglig vande.

- Vi regner med, at det topper omkring klokken 11-11.30. 

Smuk efterårsdag i vente

Selvom onsdag starter blæsende og mørk, så kommer resten af dagen til at byde på en del sol ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Temperaturerne vil komme til at ligge på omkring de otte til ti graders varme.

\n