Landbrugets økonomi i fokus

Samråd holdes på fynsk initiativ onsdag på Christiansborg om landbrugets økonomiske situation.

Det er det fynske folketingsmedlem Erling Bonnesen, der har indkaldt den fynske fødevareminister Dan Jørgensen til et samråd om landbrugets økonomi.

I samrådet skal fødevareministeren redegøre for den økonomiske situation, som landbruget står i efter den russiske handelsboykot

og den generelt pressede situation, som landbruget står i på baggrund af den økonomiske udvikling på verdensmarkedet.

Fødevareministeren skal også fortælle hvilke initiativer, han vil tage for at fremme væksten indenfor fødevaresektoren.