I det fynske folks tjeneste

Langelænderne er regionens usundeste

Langeland er den kommune, hvor der er flest overvægtige og flest langtidssyge i Region Syddanmark. Det viser en stor undersøgelse af syddanskernes sundhedstilstand.

01:35

01:50

1 af 3

Omfattende undersrsøgelse

Den regionale sundhedsprofil-undersøgelse "Hvordan har du det 2010?" bygger på spørgsmål til flere end 36.000 borgere om deres helbred, trivsel og sundhedsadfærd. Undersøgelsen blev offentliggjort i dag og er en del af den største nationale undersøgelse, der nogen sinde er gennemført  i Danmark. 

Overrordnet viser undersøgelsen at der er en social slagside i forhold til sygelighed og og sundhedsadfærd.
Borgere med en kort uddannelse er mere syge og lever mindst sundt. 
 

Usunde langelændere

Den syddansk  sundhedsprofil viser blandt andet at næsten hver  femte ( 19,7 procent) er svært overvægtig med et BMI på over 30. Til sammenligning er kun godt hver tiende ( 12,1 procent ) der er svært overvægtig.

Det er også på Langeland at man finder procentvis flest daglige rygere,  nemlig 26,9 procent, mod  kun 21,4 procent i Svendborg kommune.
  
Hvor der i Nordfyns kommune er 77, 5 procent af rygere, der gerne vil holde op, så er tallet på  Langeland 63, 2 procent.
 
Når det gælder for stort alkohol-indtag bliver langeænderne dog overgået at både Ærø og Svendborg, hvor henholdsvis 13,1 procent og 12,8 procent  drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger.    

Borgernes egen vurdering

Rapporten  har blandt andet også spurgt, hvor meget syddanskerne besøger deres familier, hvor meget  motion de dyrker og hvor tit de er syge.  
Borgernes egen vurdering af af deres sundhedsstilstand er af stor værdi, mener regions Syddanmark.

- Rapporten er et godt værktøj til forebyggelse og sundhedsfremme.  Den giver os mulighed for at skabe resultater i det forebyggende arbejde, der hænger sammen regionalt, men som også virker lokalt, siger formand for sundhedskoordinationsudvalget, Bo Libergren (V).

Fakta om undersøgelsen

• Undersøgelsen 'Hvordan har du det?' er den største nationale sundhedsundersøgelse, der er gennemført i Danmark. Det betyder, at der også er mulighed for at sammenligne data på tværs af regionerne og kommunerne, og den giver på den måde et billede af danskernes generelle sundhedstilstand.
• Spørgeskemaet blev sendt ud til godt en kvart million tilfældigt udvalgte borgere i Danmark 1. februar 2010 og kunne besvares frem til 9. april 2010.
• 5.000 tilfældigt udvalgte borgere i Odense Kommune, 1.300 tilfældigt udvalgte borgere i Fanø Kommune og 2.500 tilfældigt udvalgte borgere i hver af de øvrige 20 kommuner i Region Syddanmark fik tilsendt spørgeskemaet.
• Undersøgelsen nåede en svarprocent på 65 og omfatter mere end 36.000 borgere i regionen.
• Otte af de i alt 60 spørgsmål er unikke for Region Syddanmark.
• Region Syddanmark indgik en samarbejdsaftale med Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet om at gennemføre dele af undersøgelsen.
• Spørgeskemaet er resultatet af den aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsundersøgelser for alle regioner og kommuner, som Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet indgik 23. januar 2009.
• Den nationale sundhedsundersøgelse bliver gentaget i 2013 og derefter hver fjerde år.