Levende køer på motorvejen

Fredag aften var der i bogstaveligste forstand køer på den fynske motorvej, da en flok kvier to gange fik forvildet sig ned på vejbanerne.

Omkring kl. 21.30 blev vejbanen i vestlig retning ved Ullerslev lukket, efter at to kvier var blevet påkørt og døde. Politiet fik sammen med dyrenes ejer kvierne ind på den nærliggende mark.
Men omkring kl. 23 var den gal igen, hvor endnu to kvier blev påkørt. Herefter var vejbanen lukket en lille time.

Der kom ingen bilister til skade ved påkørslerne.