Lindøs videnscenter i tidsnød

Energi- og vindmøllebranchen har gjort sig klar til det store ryk ind på Lindø-arealerne og er klar til at etablere et unikt videnscenter, der skal gøre Danmark til en førende nation inden for vind- og bølgeenergi. Men regeringens tøven truer nu hele projektet.

En lang række centrale personer fra de store virksomheder inden for vindmøllebranchen og energisektoren bakker om Lindoe Offshore Renewables Center - i daglig tale kaldet LORC.

Ambitionen er at LORC skal rykke ind på Lindø-arealerne, når skibproduktionen stopper i 2011-12. Men endnu har LORC ikke fået grønt lys for det nødvendige tilskud fra den danske regering.

- Politikerne tænker meget på, at vi skal have etableret nogle arbejdspladser, men så kunne jeg godt tænke mig, at de var lidt mere aktive i dialogen, siger direktøren for Skycon, Jesper Øhlenschlæger til Fyens Stiftstidende.

Skycon vil etablere 3-500 arbejdspladser på Lindø. Men hvis ikke LORC snart får opbakning fra regeringen og penge fra den grønne fond, kan arbejdspladserne risikere at ryge til udlandet.

- Jeg er hele tiden bange for, at det ryger ud af den politiske dagsorden, for vi har travlt. Meget travlt, siger Jesper Øhlenschlæger til avisen.

I følge Skykon forsøger blandt andet den engelske regering at tiltrække de samme virksomheder som planlægger at etablere sig på Lindø.

- Jeg er bekymret over, at så mange lande har set, hvor værdifuld den her sektor er for økonomien, siger han.