Løsning på vandproblem ved Sygehus Fyn Svendborg

For at kunne fortsætte udvidelsen af Sygehus Fyn Svendborg skal grundvandsspejlet midlertidigt sænkes. Eksperter har vurderet, at der ikke er nogen risiko for ejendommene i nabolaget.

-

For at kunne fortsætte udvidelsen af Sygehus Fyn Svendborg skal grundvandsspejlet midlertidigt sænkes. Eksperter har vurderet, at der ikke er nogen risiko for ejendommene i nabolaget.

Grundejerne i området er informeret om grundvandssænkningen.

Store mængder vand fra et vandførende sandlag i undergrunden ved Sygfehus Fyn Svendborg satte i april en midlertidig stopper for udvidelsen af sygehuset.

Løsningen er at opføre en vandtæt kælder. Forinden skal der laves en såkaldt tørdok, hvor kælderen skal opføres. Det sker ved at pumpe vandet væk fra byggeområdet og dermed midlertidigt sænke grundvandsspejlet.

Når kælderen er færdig, får grundvandet igen lov til at flyde frit.