I det fynske folks tjeneste

Lys skal hjælpe psykiatriske patienter

De psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark vil fremover benytte sig aktivt af lys i behandlingen af psykiatriske patienter.

De psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark vil fremover benytte sig aktivt af lys i behandlingen af psykiatriske patienter.

Patienter på de syddanske psykiatriske afdelinger vil i løbet af de kommende år få glæde af et nyt projekt til omkring 20 millionerkroner, der skal udbrede lys som en del af behandlingen af patienterne.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Der skal blandt andet installeres lys, der følger døgnrytmen, og derudover vil Psykiatrien i Region Syddanmark sammen med private virksomheder udvikle lys, der kan bruges som terapi til blandt andet depressive, mennesker der lider af demens eller skizofreni.

- Det er et meget spændende projekt, som vi nu tager hul på. Det er alment kendt, at lys har en stor indflydelse på, hvordan vi fungerer som mennesker, og flere forsøg tyder på, at lys kan påvirke sindslidende i positiv retning, og derfor er det kun naturligt, at vi bruger de iagttagelser, når vi bygger vores nye psykiatriske afdelinger, siger formand for psykiatriudvalget, Freddie Madsen (DF).

Formålet med projektet er at få integreret lyset i de kommende byggerier af psykiatriske afdelinger i regionen og i den forbindelse forske i, hvilken indflydelse lys kan have i større sammenhænge.

Lys i tre trin

Projektet består af tre elementer, der tager udgangspunkt i implementering, forskning og udvikling.

I første omgang installerer Region Syddanmark såkaldt døgnrytmelys på de psykiatriske afdelinger, der skal give patienterne en bedre indlæggelse og medarbejderne en bedre arbejdsplads.

Derudover skal regionen udvikle terapeutisk lys, gerne i samarbejde med designskolen i Kolding og den hollandske virksomhed, Phillips, som Region Syddanmark netop har indgået en samarbejdsaftale med.

Og regionen vil forske i lysets indvirkning, så man kan få afdækket de konkrete gevinster ved brugen af dynamisk lys.

Forskningsprojektet er et forsøgsprojekt i stor skala, hvor effekterne af døgnrytmelyset bliver undersøgt på afdelingerne i Middelfart, Aabenraa og Esbjerg.

Igennem hele projektforløbet vil Region Syddanmark arbejde tæt sammen med Syddansk Sundhedsinnovation og Aalborg Universitet.