Minister i samråd om social kontrol: - Vi har helt åbenlyst problemer

På samrådet kom det frem, at ministeren vil undersøge, om det er muligt at give stregene straffe til for eksempel imamer, der udøver negativ social kontrol.

Tirsdag var der åbent samråd i udlændinge- og integrationsudvalget, hvor minister Mattias Tesfaye (S) skulle svare på spørgsmål om negativ social kontrol i for eksempel Vollsmose.

Det sker blandt andet, efter TV 2 Fyn og Berlingske har afdækket, hvordan skilsmisser er blevet behandlet efter sharia-lovgivning istedet for dansk skilsmisselovgivning.

- Vi har helt åbenlyst problemer, og det er vores ansvar herinde på Christiansborg at finde løsninger, lød det fra Mattias Tesfaye på samrådet.

Det kom blandt andet frem, at udlændinge- og integrationsministeren vil undersøge muligheden for at give strengere straffe til imamer, der udfærdiger ulovlige skilsmissekontrakter.

75.000 for en skilsmisse

En af dem, der fulgte debatten, var Kefa Abu Ras, der længe her været aktiv i kampen mod negativ social kontrol.

- Jeg har arbejdet inden for det her i 15 år og har oplevet, at den ene kvinde efter den anden er blevet undertrykt og ikke har kunnet få sin islamiske skilsmisse, siger Kefa Abu Ras, der er stifter af foreningen Søstre mod vold og kontrol, der blandt andet støttes af Odense Kommune.

I september afslørede Berlingske, at der eksisterer et 'religiøst råd' i Odense, som servicerer borgere i Vollsmose. Her var en kvinde fra bydelen blevet opkrævet 75.000 kroner for en skilsmisse.

Derfor er Kefa Abu Ras også glad for, at der kommer mere fokus på området.

 
 

- Det er et meget positivt signal, at der har været det her samråd i dag, fordi det viser, at de tager problemstillingen alvorligt.

Flere vil skærpe straf

På samrådet kom det frem, at flere partier ønsker en skærpet straf i sager om negativ social kontrol, men der er ikke enighed om, hvordan det skal ske.

- Jeg er ikke i tvivl om, at folk selvfølgelig navigerer efter, om de bliver straffet, og i dag synes jeg, at strafferammen er for lav. Der skal være højere straf og større risiko for udvisning. For det er også der, hvor vi som samfund siger, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, siger Mattias Tesfaye.

quote Straf bliver brugt, når det er gået helt galt - det er symptombehandling

Kefa Abu Ras, stifter af foreningen Søstre mod vold og kontrol

Hos Venstre er man enig med ministeren langt hen ad vejen, men mangler konkrete svar fra ministeren.

- Problemet er, at han ikke rigtig vil svare klart og tydligt på blandt andet vores forslag med, at negativ social kontrol skal skrives ind i straffeloven som en skærpende omstændighed, siger folketingsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen.

Hun vil gerne have, at ministeren indkalder til forhandlinger, så der kan blive lavet reel lovgivning.

Lovgivning er ikke nok

Lovgivning alene er dog ikke nok, mener Kefa Abu Ras.

- Straf bliver brugt, når det er gået helt galt - det er symptombehandling. Hvis vi skal lave forebyggelsesarbejde og få kvinder til at sige fra, så skal de vide, hvilke rettigheder og muligheder de har, siger hun.

Ifølge Kefa Abu Ras skal der både være nogen, der arbejder oppefra med lovgivningen og nedefra med oplysningsarbejdet.

Regeringen arbejder i øjeblikket på et lovforslag, hvor man vil forsøge at komme problemerne med social kontrol til livs. Forslaget skal førstebehandles i Folketinget inden for de næste par uger.