Negativ social kontrol: Odense Kommune går målrettet efter religiøse råd

Odense Kommune iværksætter nu en målrettet indsats for at få gjort unge kvinder og unge mænd uafhængige af religiøse råd og andre, som styrer deres liv.

Onsdag blev det fastslået, at der er religiøse råd i Odense, som mødes og håndterer blandt andet islamiske ægteskaber og skilsmisser.

Det fortæller Odense Kommunes borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Forleden oplyste borgmesteren, at han havde indkaldt Fyns Politi og en række aktører fra civilsamfundet i Odense til et hastemøde om, at det er kommet kommunen til kendskab, at tre imamer i Odense har startet netop et religiøst råd.

Peter Rahbæk siger, at det religiøse råd - udover ægteskaber og skilsmisser - formentlig også håndterer andre ting i det islamiske miljø.

Det skal nu kortlægges.

- Hvad er disse råd? Hvor mange er der? Hvad er det for en personkreds, der er involveret? Det er det første, vi skal gøre for, at vi kan begynde at gøre noget ved det, siger Peter Rahbæk Juel.

Han har tidligere været meget kontant omkring sagen og har blandt andet sagt, at han ikke vil acceptere, at nogen laver et selvbestaltet råd og etablerer en parallel retsinstans eller begynder at styre menneskers liv.

- Der er kun ét sæt regler i Danmark, og det er dem, vi alle sammen skal leve efter, sagde han søndag i et interview med TV 2 Fyn.

Dertil er kommunen bekendt med, at der udøves negativ social kontrol, hvor kvinder bliver fastholdt i ægteskaber, ligesom der er erfaringer med, at imamer har rådgivet om, hvordan man kan omgås sociallovgivningen for at få udbetalt ydelser uretmæssigt.

Problemet er negativ social kontrol

Næste skridt bliver at få sat konkrete indsatser i gang, blandt andet hos såkaldt "frontpersonale", som bevæger sig i miljøerne. Her skal der arbejdes videre med anbefalinger, som en ekspertgruppe kom med i foråret.

- Det bedste i hele verden ville være, hvis vi kan få gjort kvinder og unge mænd fri af, at de skal være afhængige af religiøse råd og andre, som styrer deres liv, siger Peter Rahbæk Juel.

- Problemet er negativ social kontrol, og så længe at der er nogen, der bliver styret socialt på den måde, så har rådet også en autoritet. På den måde er det vigtigt, for vi får forebygget, og vi får sikret, at de her kvinder og mænd kender deres rettigheder, og at de også får en opbakning og styrke til, at de ikke skal være afhængige af ældre imamer og søge råd om, hvem de skal være gift med, og hvordan de skal leve deres liv - også selv om det er voldelige ægteskaber, uddyber borgmesteren.

- Dybest set virker de religiøse råd kun, fordi de har en autoritet hos nogen, og det er dem, der er fanget i de strukturer, hvor familier og religiøse skikke kan pådutte nogen en særlig levevis.

Ressourcestærke unge kvinder i Vollsmose og andre steder i Odense siger dog fra over for imamerne, fortæller borgmesteren.

- Men vi ved også, der er mange, der ikke har kræfterne og overskuddet til at tage opgøret med de strukturer og kulturer, de er de født ind i. Sammen skal vi hjælpe med at tage det oprør.