Murfast overskud: Strøjer Tegl sætter indtjeningsrekord

Overskud på 25 millioner kroner før skat hos vestfynsk teglværk.

Det går over stok og sten hos Strøjer Tegl ved Assens.

Det netop offentliggjorte regnskab viser et overskud før skat på knap 25 millioner kroner, og det er det største overskud i mands minde.

Resultatet er fem millioner kroner bedre end overskuddet i 2015, der ellers lå i den høje ende.

Fremgangen afspejler sig også i antallet af medarbejdere, der omregnet til heltidsansatte viser en vækst fra 64 til 79.

De seneste fem år har Strøjer Tegl ansat 35 nye medarbejdere.

Strøjer Tegl har brugt mange ressourcer på at effektivisere driften og er i dag blandt den lille håndfuld danske teglværker, der bruger allermindst energi pr. enhed.

Strøjer Tegl har en velvoksen formue.

Egenkapitalen har de seneste par år ligget på over 100 millioner kroner.

Ejerselskabet Strøjer Holding er god for 190 millioner kroner.