I det fynske folks tjeneste

Museum skal undersøge danske havne

Odense Bys Museer har vundet en EU-licitation om at undersøge danske industrihavne for Kulturarvsstyrelsen. Målet er at skabe balance mellem havnenes forandring og bevaring af kulturværdier.

Odense-museum skal undersøge danske industrihavnes kulturhistorie

Bevarelse af værdier

Havne over hele landet er under forandring. De tidligere så vigtige brikker i industrisamfundet er ved at udvikle sig til rekreative boligområder.

Men Kulturarvsstyrelsen mener, at hvis de skal bevares som interessante og varierede miljøer, må omdannelsen af havnene ske i et samspil mellem bevaring og udvikling.

Undersøgelsen Danske Industrihavne 1840 - 1970 skal give den kulturhistoriske viden om hvorfor havnene ser ud som de gør. Viden, som kan støtte kommunerne i deres arbejde med at udvikle og udbygge havnene uden at historiske og miljømæssige værdier går tabt.

75 havne skal undersøges

Odense Bys Museer har vundet EU-licitationen om at gennemføre undersøgelsen, der er sat til at vare halvandet år.

Opgaven er at

  • Samle en oversigt over litteratur og arkivmateriale om 75 havne
  • Beskrive havnenes generelle historie
  • Overordnet registrering af bygninger og miljøer i 40 havne
  • Vælge fem særligt bevaringsværdige havne og registrere dem i detaljer. Dvs bygninger, kajanlæg, jernbanespor, kraner mv.
  • Bearbejdelse af undersøgelsens resultater og skrivning af en publikation

Udgiver bog

Sidst i 2007 udgiver Kulturarvsstyrelsen en bog om danske industrihavne i perioden 1840 - 1970 - industrisamfundets storhedstid.

Udover at beskrive havnene fysisk, vil der være stof om arbejdslivet, havnearbejderkultur, værtshuse, transportformer virksomheder og meget andet.