Nordfyns Bank tilfreds med regnskab

Nordfyns Bank har haft et overskud før skat på 8,7 millioner kroner i første kvartal 2013, hvilket bankens ledelse betegner som meget tilfredsstillende.

Direktør i Nordfyns Bank, Holger Bruun, hæfter sig ved at bankens basisindtjening ligger på 13,6 millioner kroner i første kvartal.

Det er i den høje ende af forventningen om en samlet indtjening i 2013 på mellem 45 - 55 millioner kroner.

Som de fleste banker har Nordfyns Bank også oplevet stigende nedskrivninger på udlån - ialt 6,3 millioner kroner,

Men bankens solvens er opgjort til 14,6% mod lovens krav om 8%.