Ny fynsk skov risikerer forsinkelser

Planerne om at rejse en ny stor skov omkring Odense risikerer nu at blive forsinket. Regeringen har skåret drastisk ned på midlerne til naturgenopretning, og det kan betyde forsinkelser for det ambitiøse skovrejsningsprojekt i Odense.

-

Planerne om at rejse en ny stor skov omkring Odense risikerer nu at blive forsinket. Regeringen har skåret drastisk ned på midlerne til naturgenopretning, og det kan betyde forsinkelser for det ambitiøse skovrejsningsprojekt i Odense.


Skov- og naturstyrelsen har sammen med Odense Kommune og Odense Vandselskab planlagt at rejse omkring 2000 hektar skov omkring Odense de kommende år. Projektet skal skabe rekreative arealer til odenseanerne og sikre grundvandsresurserne omkring den fynske hovedstad. Men nu er der rejst tvivl om projektets fremtid.


20 mio. kr i år
Den tidligere regering havde de kommende år afsat 80 mio. kr til naturgenopretning. Men i VK-regeringens oplæg til finansloven er der kun afsat 54 mio. kr i 2002 og et lignende beløb de næste fire år. Og hovedparten af pengene til naturgenopretning er allerede afsat til et projekt omkring Skjern Å.


\"Der bliver færre penge til skovrejsning i hele landet de kommende år, og dermed bliver det også sværere at få penge til skoven omkring Odense\", siger skovrider Søren Strandgaard fra Skov- og Naturstyrelsen på Fyn.


Søren Strandgaard vil dog ikke udelukke, at det odenseanske skovrejsningsprojekt kan få del i de omkring 20 mio. kr, der er tilbage til 2002.


\"Hvis vi får mulighed for at købe ny jord til skoven, så tror jeg at der er gode muligheder for at vores projekt bliver prioriteret i forhold til andre skovrejsningsprojekter i landet\", siger Søren Strandgaard.


Afhængig af jordsalg
Skovrejsningen omkring Odense er helt afhængig af lodsejernes lyst til at sælge jord. I øjeblikket er det slet ikke sikkert, at nogle jordejere vil sælge i år, men hvis en jordejere ønsker at sælge et stort stykke jord, er det ikke sikkert at der vil være penge til at lave området til skov.


\"Hvis en lodsejer ønsker at sælge fx 100 hektar jord i år, så kan vi ikke følge med. Det er urealistisk at få penge til så stort et stykke med de bevilllinger der er lagt op til\", siger Søren Strandgaard.


Danmarks Naturfredningsforening forudser at de beskårede midler til naturgenopretning vil betyde, at skoven omkring Odense bliver udskudt i mange år.