Ny rapport: Danske droner skal have nummerplader

Der ligger et stort potentiale i brugen af droner, fremgår det af ny rapport, som foreslår mere præcise regler.

Danmark kan blive foregangsland i EU på det voksende marked for små droner. Men det kræver et eftersyn af de eksisterende regler.

Derfor fremlægger Transportministeriet en rapport fra en arbejdsgruppe med forslag til regulering af brugen af droner både erhvervsmæssigt og privat.

Konkret foreslår rapporten, at der kommer et register for droner, som politiet og Trafikstyrelsen kan bruge til at håndhæve reglerne og højne sikkerheden.

Registret skal omfatte dronernes elektroniske identifikation - også kaldet nummerplader - navne på ejerne og navne på indehavere af dronebeviser, som svarer til et kørekort.

Dog skal sikkerheden have højeste prioritet. Det er derfor, at rapporten rummer forslag til registrering og nummerplader til droner som modtræk mod ulovlig eller samfundsskadelig anvendelse.

Det vil også styrke hensynet til privatlivets fred, at man kan identificere dronen, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

De nye regler, som rapporten foreslår, skal imødekomme ønsker fra erhvervslivet om lettere adgang til brugen af droner, og samtidig skal fritids- og hobbybrugere have enkle og bedre rammer for at bruge de helt små "legetøjsdroner".

Den nye rapport foreslår en bagatelgrænse i loven, så droner under 250 gram principielt undtages for regulering.

Brugen af små legetøjs- og hobbydroner er i dag underlagt lovgivning, så det faktisk er ulovligt at bruge dem udendørs i parker og bymæssig bebyggelse.

For større droner - op til 25 kilo - foreslår rapporten, at der indføres forskellige kategorier af kørekort til brugerne, GPS-logning og mulighed for elektronisk registrering.

Luftrummet op til 150 meter reguleres i den nationale luftfartslovgivning. Her har Trafikstyrelsen indtil nu givet tilladelse til brug af droner ved at dispensere fra den eksisterende lovgivning.

Rapportens forslag er blevet til i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet.

Hvis anbefalingerne følges, vil det kræve ændringer i luftfartsloven, som regeringen tidligst kan fremsætte forslag om til efteråret.