I det fynske folks tjeneste

Ny vestfynsk jernbane i høring

Vejdirektoratet har sendt en VVM redegørelse for en ny jernbane over Vestfyn i offentlig høring. Der er forslag om tre mulige placeringer af strækningen.

Den ny strækning fra Odense V til Kauslunde ved Middelfart bliver 35 kilometer lang. Det er fire kilometer kortere end den nuværende og muliggør, at persontog kan køre op til 250 km/t.

Strækningen bliver placeret i en korridor sammen med motorvejen, hvilket betyder mindre påvirkning af miljø og natur med for eksempel støj, end hvis de lå længere fra hinanden.

Til gengæld indebærer det at enten skal en stor naturgasledning flyttes, hvis jernbanen placeres nord for motorvejen, og lægges den syd for vejen skal nogle højspændingskabler flyttes.

Det betyder, at løsningen nord for motorvejen er den dyreste, syd-løsningen den billigste og en kombineret nord-syd-løsning ligger midt i mellem.

Men alle tre forslag er billigere end de tidligere beregnede 4,9 milliarder kroner.

VVM redegørelsen er i offentlig høring frem til begyndelsen af september, og der bliver afholdt tre borgermøder undervejs.

De finder sted i Ejbyhallen mandag den 5. august, Vissenbjerg Idræts- og kulturcenter den 16. august og Provstegårdskolen i Odense, som endnu mangler en dato.

I redegørelsen kan man se, hvordan de tre forslag påvirker miljøet, og hvad de indebærer for eksempel af eksproprieringer.

Du kan se VVM redegørelsen i sin helhed med bilag og detaljerede kort her.