Nye elkabler gennem Odense centrum

Lukningen af Thomas B. Thriges Gade i Odense medfører ikke kun ændringer for billister. Under jorden skal der flyttes rundt på kabler og rør.

Lige nu er Energi Fyns og FynsNet gået i gang med at trække nye elkabler på tværs af Odense by. Kabler der hidtil i jorden under byens store hovedgade Thomas B. Thriges Gade.

- Thomas B. Thriges Gade huser i dag hovedforsyningen til Odense centrum, så det er en stor og vigtig strækning af elforsyningen, som vi nu går i gang med at omlægge, siger May-Britt Aaskov Jakobsen, projektchef i Energi Fyn.

Den nye strækning er i alt to kilometer lang. Kablerne løber fra Energi Fyns transformerstation på hjørnet af Næsbyvej/Toldbodgade frem til transformerstationen på Klosterbakken

Butikker eller beboere mister ikke strømmen under arbejdet, der vil være en del anlægsarbejder i området.

- Normalt ville man skulle grave jord op på hele den nye strækning, men her foretager vi en såkaldt styret underboring. Det betyder, at et rør bores frem med avanceret udstyr, og derfor er der kun behov for at grave få huller nogle strategiske steder på strækningen, hvorfra kablerne kan føres ned i røret. Det betyder, at færrest muligt bliver generet af arbejdet, fortæller May-Britt Aaskov Jakobsen.

Den store omlægning af elkabler slutter 27. juni.