Nye udgravninger på Nyborg Slot

Østfyns Museer er sammen med Kulturarvsstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen gået i gang med nye arkæologiske undersøgelser ved Nyborg Slot.

Tilsvarende udgravninger sidste forår førte til ny viden om Nyborg Slot.
Blandt andet dukkede en helt ukendt stor muret underjordisk tunnel op.

Museet har denne gang fået tilladelse til at grave i slotsholmens nordøstre og østlige del, dvs. mod Slotssøen og byen omkring det store tårn.

- Vi forventer at kunne lokalisere forløbet af ringmuren og ikke mindst de bygninger, der lå på indersiden af denne, som vi stort ikke ved noget som helst om andet end de var der. Det var f.eks. i dette område, at lensmanden havde sin bolig i 1500-tallet, fortæller
museumsinspektør Janus Møller Jensen fra Nyborg Slot.

I løbet af udgravningsperioden vil Østfyns Museer afholde åbent hus, hvor man kan besøge udgravningerne og få en introduktion.

www.ostfynsmuseer.dk

Nyborg Slot