Øboere skal slippe for skatter og afgifter

Beboerne på de danske småøer skal fritages for skatter og afgifter, og det skal være gratis at tage færgen. På den måde kan man vende udviklingen og få flere til at flytte til de små øer, mener Flemming Eskildsen (V), der er borgmester i Sundsøre Kommune og selv bor på Limfjordsøen Fur. Desuden er han formand for udkantskommunerne i foreningen Det Skæve Danmark.  

-

Beboerne på de danske småøer skal fritages for skatter og afgifter, og det skal være gratis at tage færgen. På den måde kan man vende udviklingen og få flere til at flytte til de små øer, mener Flemming Eskildsen (V), der er borgmester i Sundsøre Kommune og selv bor på Limfjordsøen Fur. Desuden er han formand for udkantskommunerne i foreningen Det Skæve Danmark.


 Det kontroversielle forslag blev mandag fremsat på en konference, som Sammenslutningen af Danske Småøer holder på Langeland og Strynø. Ved at fritage øboerne for skatter og afgifter forventer Flemming Eskildsen, at det vil blive mere attraktivt for danskerne at flytte til de småøer, der har hårdt brug for både tilflyttere og befolkningsvækst.


- Vi må gøre noget for at få småøerne og udkantsområderne ud af 2. division. Den eneste risiko ved forslaget om afgifts- og skattefritagelse for øboere er, at der kommer fremgang og liv på øerne, sagde Flemming Eskildsen. Han pegede på, at nordmændene giver tilskud til skolelærere og præster, der indvilger i at flytte til Nordnorge, men i Danmark bør ordningen være mere vidtrækkende. - Ligesom kreditforeninger en overgang fastsatte muligheden for lån alt efter postnummer, så mener jeg, man burde få skattefritagelse alt efter postnummer, sagde Flemming Eskildsen.


Næstformand i Det Skæve Danmark er borgmester Niels Jørgensen fra Bjergsted Kommune, som Sejerø hører under. Han mente, at Flemming Eskildsens forslag vil være længe undervejs, før det eventuelt kan realiseres. Limfjordsborgmesteren erkendte da også, at hans forslag var kontroversielt, men han fastholdt, at det er nødvendigt at tænke anderledes for at få mere liv på øerne.


- De omkring 5400 mennesker på de danske småøer får i dag over 50 mio. kr. i tilskud om året, men selv om der vælter penge ud over øboerne, så har øerne det alligevel svært. Derfor må vi i stedet for tilskud finde andre måder at lokke folk til øerne på, sagde Flemming Eskildsen. Formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, Henry Larsen fra Sejerø, er ikke afvisende over for forslaget. Øformanden ser gerne, man prøver at gå nye veje i stedet for at satse på tilskud. - Øerne ligner det øvrige samfund. Vi læner os tilbage og siger, at det må samfundet klare, eller det skal vi have tilskud til. Tidligere var vi bedre til at gøre tingene selv, sagde Henry Larsen. Han pegede på, at øboerne skal tænke mere offensivt for at tiltrække nye beboere og ikke blot kæmpe imod risikoen for at miste skole, sygeplejerske, dagligvarehandel og lignende. Samtidig kan det offentlige hjælpe øerne ved at oprette arbejdspladser væk fra fastlandet og f.eks. styrke sundhedssektoren, så det bliver mere attraktivt for ældre mennesker at flytte til småøerne. Desuden kan der satses på at skærpe bopælspligten, bygge flere boliger, udvide mulighederne for fjernarbejde og samarbejde med andre øer om forskellige projekter. Bla. kan der oprettes en øambassade i en storby med specialprodukter fra småøerne. Konferencen om småøernes problemer og muligheder fortsætter tirsdag, og blandt temaerne er ud over småøernes affolkning også færgedrift og øernes øvrige problemer og muligheder. Sammenslutningen af Danske Småøer tæller i alt 27 øer, der bortset fra Mandø i Vadehavet kun har færgeforbindelse til fastlandet.


/ritzau/