Odense får jobcenter

Et forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti betyder, at Odense som én ud af 14 danske kommuner nu får et nyt jobcenter. Det nye jobcenter skal stå for indsatsen på beskæftigelsesområdet.

I alt 39 kommuner havde søgt om at få et af de nye jobcentrer, som får ansvaret for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

På Fyn er Odense den eneste kommuene der får et selvstændigt jobcenter. I de andre kommuner deles indsatsen mellem staten og kommunen, hvor staten tager sig af dagpengemodtagerne, mens kommunerne tager sig af kontanthjælpsmodtagerne.

Modstand fra oppositionen

- Jeg har stor tiltro til, at de kommuner, vi har udvalgt, kan løfte opgaven og sikre en målrettet beskæftigelsesindsats for alle ledige - også forsikrede ledige. Jeg ser frem til at følge arbejdet i pilotjobcentrene og høste af deres mange erfaringer med en enstrenget beskæftigelsesindsats, siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

De rent kommunale jobcentre har tidligere mødt stor modstand fra oppositionen. Både Socialdemokraterne og De Radikale ønskede, at regioner fik en rolle at spille i forhold til jobcentrene, men det blev afvist af regeringen og DF.