Otterup Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, sideordnet opstilling, 16 kandidater:


1. * Jacob Mikkelsen, medl. af Økonomiudv. og Teknik- og Miljøudv.
2. Jørgen Simonsen
3. Lars Rasmussen
4. Poul Christensen
5. Svend Erik Poulsen
6. Kim Fisher Nielsen
7. Klaus Hummelhoff
8. Ingmar Madsen
9. Anne-Marie Olsen
10. Niels Henrik Nielsen
11. Connie Grønlund
12. Hanne Rasmussen
13. Børge Nielsen
14. Ib Pedersen
15. Jørgen Leht
16. Bodil Reffeldt


* Jacob Mikkelsen vil sikre ældre og handicappede skal føle tryghed og trivsel i hverdagen. Fortsætte arbejdet med den hårdt tiltrængte renovering og modernisering af skolerne i Otterup.


Valgforbund: A+B+F

B: Det Radikale Venstre, 4 kandidater


1. * Jørgen Jensen, Egeby
2. Peter Yndgaard, Otterup
3. Per-Ulrich Jacobsen, Hasmark
4. Ebbe Hansen, Ørritslev


* Jørgen Nielsen vil arbejde for, at der fortsat er orden i økonomien - d.v.s., at der ikke bliver brugt flere penge, end der kommer  tager ind i skat og skatten skal holdes i ro uden skattestigninger. På skoleområdet skal alle skolerne have indført helhedsskole - i takt med at der er økonomi til det, og i takt med, at skolerne er parat til at påtage sig opgaven. Renoveringen af skolerne skal færdiggøres begyndende med Skovløkkeskolen.
På ældreområdet skal der sættes ressourcer af, så der kan gennemføres en ordentlig.

Valgforbund: A+B+F

C: Det Konservative Folkeparti, 5 kandidater:


1. Thomas Løve Lund
2. Niels Erik Clausen
3. Lars Brøndstrup Nielsen
4. Jens Bang Jensen
5. Børge Jeppesen


* Det Konservative Folkeparti har ikke været repræsenteret de sidste tre perioder

Valgforbund: C+0+V


F: Socialistisk Folkeparti, sideordnet opstilling, 3 kandidater:


1. * Hans-Christian Rasmussen - spidskandidat.
2. Birgit Arbirk
3. Michael Arbirk


* SF vil kæmpe for et grønnere miljø i Otterup. Det skal blandt andet ske ved at der plantes træer langs hegn og vandløb.Den  kollektiv trafik skal opprioriteres. Sf vil sikrer at beslutningerne ikke bare bliver taget i økonomiudvalget, men at de bliver diskuteret offenligt og at borgerne bliver inddraget.

Valgforbund: A+B+F


O: Dansk Folkeparti, partiliste, 4 kandidater:


1. * Christian Sommerlund, spidskandidat
2. Rene Lundegaard
3. Torben Petterson
4. Edith Larsen
5. Kim Blom


* Dansk Folkeparti vil sørge for at budgetterne fremover bliver overholdt. Da Dansk Folkeparti ikke sidder  i den nuværende kommunalbestyrelse, har de endu ikke den fornødne indsigt til at komme med konkrete bud på hvad de vil. I øvrigt slår de på at ville føre en sund og fornuftig politik. kke repræsenteret.


Valgforbund: C+0+V

R: Retfærdighedspartiet, 1 kandidat:


1. J.J. Sandgaard

Ikke i valgforbundV: Venstre, Danmarks Liberale Parti, 18 kandidater:


1. * Bent Dyssemark, borgmesterkandidat, gårdejer, Bårdesø
2. Bent Hansen, Hessum
3. Kurt Christensen, Uggerslev
4. Poul Olsen, Kørup
5. Carsten Abild, Otterup
6. Ole Taustrup Hansen, Kappendrup
7. Freddy Andersen
8. Tessa Gjødesen
9. Kurt Landtvej
10. Arne Hansen
11. Bent Frigaard Rasmussen
12. Kai Madsen
13. Per Rasmussen
14. Else Marie Hansen
15. Peder Svensson
16. Lis Hansen
17. Martin Rasmussen
18. Poul Erik Krogh


*Bent Dyssemark vil i den kommende periode kæmpe for fortsat vækst i Otterup Kommune. Det skal ske ved at gøre det atraktivt for unge mennesker at flytte til kommunen. Eksempelvis med pasningsgarantier og gode skoleforhold.Herunder skal det undersøges om en skoleklasse for elever med problemer skal startes, så Otterup ikke længere er nød til at sende den type elever væk fra kommunen. Turismen skal fortsat trækkes til Otterup, blandt andet ved udbygning af stinettet.

Valgforbund: C+O+V

N: De Nye, 4 kandidater:


1. * Frits Ingemann, spidskandidat, mdl. af kom.best., form. Soc.udv.
2. Solveig Bjørnø
3. Ingrid Morgan
4. Erik Morsing


* Frits Ingemann vil have et fælles Nordfyns arbejdsmarkeds kontor. Han ønsker et godt og konstruktivt samarbejde mellem de nordfynske kommuner. Ingemann vil arbejde for at etablere et ungdomshus i Otterup. Et ungdomshus, hvor der bliver mulighed for at de unge selv får indflydelse. De øvrige plejehjem skal indrettes ligesom ældrecentret Kærgården.

Ikke i valgforbund


 


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Otterup Kommune