I det fynske folks tjeneste

Penge til forskning i sclerose

Professor, overlæge Zsolt Illés på Klinisk Institut, SDU og Neurologisk Afdeling på OUH har fået to millioner kroner af Lundbeck Fonden til at forske i sclerose.

Professor Zsolt Illés flyttede til Danmark fra Ungarn for syv måneder siden

Projektet går ud på at undersøge om blod og rygmarvsvædske indeholder molekyler, som markerer, hvordan den enkelte patients sclerose vil udvikle sig.

Lykkes det, bliver det muligt at tilrettelægge behandling og medicinering langt bedre end hidtil.

I forsøgene bliver mulige markører blive taget fra dyr og bagefter testet på materiale fra en biobank med prøver fra en stor gruppe sclerosepatienter.

Projektet har en løbetid på tre år og inddrager forskere fra Ungarn, Frankrig og USA.