I det fynske folks tjeneste

Penge til Odense Bys Museer

Kulturarvsstyrelsen har netop tildelt Odense Bys Museer ca. 1,2 millioner kroner til undersøgelser og forskning.

Odense Bys Museer har fået en halv million kroner til indkøb af nyt digitalt røntgenudstyr.

Det største enkeltbeløb på ca. ½ mio. kr. går til indkøb af et digitalt røntgenudstyr, som sætter Bevaringsfunktionen i stand til at undersøge og dokumentere metalgenstande fra oldtiden og middelalderen.

Et samlet beløb på 550.000 kr. er givet til tre publikationer. Den første er et omfattende 2-bindsværk om den store gravplads Brudager fra romersk jernalder på Sydøstfyn.

De arkæologiske fund analyseres og resultaterne sættes ind i en større sammenhæng. Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen er ved at færdiggøre manuskriptet.

De to øvrige publikationer er knyttet til kommende særudstillinger på Fyns Kunstmuseum, henholdsvis Livslyst, der åbner i september, og en udstilling baseret på værker af maleren Agnes Slott-Møller. Denne udstilling åbnes i starten af 2009.

Det sidste beløb på 100.000 kr er givet til en forundersøgelse af den historiske udvikling af gartnerierhvervet på Fyn og i resten af Danmark.
Gartnererhvervet har en særlig markant position i Odense-området, og det er derfor oplagt, at der sættes fokus på udviklingen af dette erhverv fra dets spæde start og op til i dag. Forundersøgelsen skal bruges til at fastlægge rammerne for et langt større projekt, som muligvis skal udmønte sig i et ph.d-projekt.

- Det er med stor glæde, at Odense Bys Museer har modtaget melding om bevillingerne. De sætter os i stand til at realisere nogle meget spændende projekter, der viser bredden og dybden i Odense Bys Museers undersøgelses- og forskningsarbejde. Ligeledes glæder det os, at bevillingerne viser en stor anerkendelse af Odense Bys Museers faglige arbejde. Resultaterne heraf vil afgjort sætte sig spor i udstillinger og formidlingsarbejdet i de kommende år, siger museumschef Torben Grøngaard Jeppesen.