Regeringen vil fremrykke ny vestfynsk jernbane

Arbejdet med at etablere en ny jernbane på Vestfyn kommer allerede i gang til næste år, hvis det står til regeringen. Hidtil har det være planen, at byggeriet skulle begynde i 2023.

En ny jernbane på Vestfyn bliver nu muligvis fremrykket med et år. Regeringen vil torsdag klokken 12 fremlægge sit udspil til Danmarks infrastrukturplan frem mod 2035, og i et udkast til udspillet, som TV 2 Fyn har set, fremgår det, at byggeriet af jernbanen på Vestfyn skal tidligere i gang end hidtil planlagt.

I udkastet hedder det:

“En fremrykning af anlægsstart for den nye højhastighedsbane over Vestfyn til 2022 vil muliggøre at gevinsterne for passagerne blive opnået tidligere, idet jernbanen skaber mulighed for flere togafgange og kortere rejsetider.”

Hidtil har tidsplanen opereret med igangsætning af byggeriet i 2023.

Den nye jernbane, der skal gå fra Odense Vest til Kauslunde øst for Middelfart, vil reducere rejsetiden for passagertog. I forhold til den nuværende bane forkortes strækningen fire kilometer, og samtidig bliver der mulighed for at køre med op til 250 kilometer i timen.

Samtidig vil den nye bane frigøre kapacitet på den nuværende jernbane over Vestfyn.

Ifølge planen vil der fra byggestart formentlig gå mellem seks og syv år, inden banen over Vestfyn er til at blive taget i brug. 

Det nye vestfynske jernbanespor er en del af aftalen om en moderne jernbane, der er en udmøntning af Togfonden fra januar 2014, som Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten står bag.

Der er foreløbig afsat 147 millioner kroner til etableringen af den vestfynske jernbane, som samlet set vil løbe på 4,9 milliarder kroner. Derudover ligger regeringen op til at der yderligere skal afsættes 40 milliarder kroner til et løft af den kollektive trafik i hele landet. 

Oversigt

    Oversigt