Regionen: Falck bør kende monopolloven

Det er meget alvorlige indicier, der er rejst mod Falck, lyder det fra præhospitalsformand, Thyge Nielsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i de seneste 10 måneder undersøgt, om Falck har ansat reddere andre steder i landet for at gøre det sværere for BIOS at hverve reddere i Region Syddanmark. Det er allerede kommet frem, at der er indicier på lovbrud fra Falcks side. I dag bliver Regionsrådet orienteret om undersøgelsen.

- Hvis de er sande, er der nogen i Falck, der bør få meget røde ører. Det er virkelig alvorlige indicier, lyder det fra Thyge Nielsen (V), formand for præhospitalsudvalget, Region Syddanmark, der dog understreger, at det vil komme bag på ham.

Bios står til at skulle betale en millionbod, for ikke at leve op til kontrakten med Regionen, men hvis det viser sig, at Falck reelt har underløbet dem ved at hverve de reddere, Bios ellers kunne have hyret, vil det give anledning til at genoverveje sagen.

- Bios har påberåbt sig, at det er en force majeure-situation, de er i. At de ikke kunne skaffe reddere og derfor ikke kan leve op til kontrakten. Hvis undersøgelsen fra forbrugerstyrelsen er korrekt, vil de stå meget stærkere i den sag, det er der ingen tvivl om, siger Thyge Nielsen.

Som udgangspunkt mener han, at særlig Falck burde have styr på lovgivningen.

- Konkurrenceloven er meget klar på monopoldannelser i Danmark, og et selskab som Falck er og var meget tæt på at have monopol. Jeg vil tro, at deres jurister er meget klar på monopollovgivningen, fortæller han.