I det fynske folks tjeneste

Regions-penge er fordelt for 2008

De folkevalgte i regionsrådet har besluttet, hvordan Region Syddanmarks mere end 20 milliarder kr. skal fordeles i 2008.

Region Syddanmark har fastlagt budget for 2008.

Alle på nær en

Det er rammerne for 2008-budgettet, der er lagt fast. På regionsråds- mødet mandag stemte 40 ud af regionsrådets 41 medlemmer for - kun Enhedslistens ene medlem stemte imod. Dermed er budgettet for 2008 vedtaget.

Til forskel fra amternes tid kan regionsrådet ikke opkræve skatter - og det er heller ikke muligt at flytte penge rundt mellem de tre hovedområder: Sundhed, Socialområdet og Regional udvikling.

Ikke planlagt i detaljer

"I den nye virkelighed handler det om at fastlægge politikker og formidle et klart budskab til vores institutioner om, hvad vi gerne vil have for pengene", siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Regionsrådet er ikke gået i detaljer med, hvordan pengene skal bruges. Men der er især peget på, at aktiviteterne skal målrettes de mest syge borgere - dem med kræft skal behandles hurtigere, og det skal være slut med at blive flyttet rundt fra sygehus til sygehus, når man er intensiv patient.

Andre indsatsområder


  • Psykiatrien kan se frem til flere penge til uddannelse og opkvalificering af de ansatte.
  • Der bliver flere penge til at arbejde med jordforurening.
  • Ventetiden for behandling til traumatiserede flygtninge skal ned.

Vil følge udviklingen

"Vi vil nøje følge udviklingen på området, så vi kan se, om udviklingen går den rette vej", siger Carl Holst (V).