Ring 3 bliver anlagt nu

Nu er arbejdet med at anlægge Ring 3 fra Ørbækvej til Nyborgvej godt i gang. I de kommende måneder vil det store vejarbejde blive sat i gang, blandt andet skal entreprenørerne omlægge en del af Nyborgvej og flytte flere hundrede tusinde kubikmeter jord.

-

Nu er arbejdet med at anlægge Ring 3 fra Ørbækvej til Nyborgvej godt i gang. I de kommende måneder vil det store vejarbejde blive sat i gang, blandt andet skal entreprenørerne omlægge en del af Nyborgvej og flytte flere hundrede tusinde kubikmeter jord.

Lige efter påske starter arbejdet med at bygge en bro ved Nyborgvej, hvor Ring 3 skal føre under Nyborgvej. I den forbindelse vil Nyborgvej i en periode blive flyttet nord om brostedet. Dette broarbejde og etablering af to rundkørsler på Nyborgvej vil vare til slutningen af november i år. Først på dette tidspunkt kan trafikken lægges tilbage på Nyborgvej.

Stort flyttearbejde
Da Ring 3 skal føres under Ørbækvej, jernbanen og Nyborgvej vil entreprenørerne få et overskud af jord på ca. 500.000 m³, hvilket svarer til 42.000 lastvogne læssede med jord.

Jorden kan bruges af Odense Kommune, som er i færd med at forlænge Niels Bohrs Allé. Her mangler der nemlig jord, da vejen skal føres over Ring 3 og Motorvejen.

Kontrakter for millioner
Fyns Amts Vejvæsen har foreløbig skrevet kontrakter for et samlet beløb på 70 mio. kr. Beløbet fordeler sig med 36 mio. kr. til 8 broer og 34 mio. kr. til jord-, afvandings- og belægningsarbejder.

Med mindre vi får våde og regnfulde somre i de næste tre år vil vejen efter planen være klar til brug i efteråret 2005.