I det fynske folks tjeneste

Særligt initiativ skal hjælpe 1.100 odenseanere i arbejde

En indsats målrettet fire grupper skal sikre flere odenseanere et job. Ledige, der er sprogligt begrænset, udgør en central del af udfordringen.

00:27

Odense Kommune har et mål om at nå landsgennemsnittet for ledighed. Det har man haft siden 2016, hvor ledigheden i Odense lå på 6 procent.

En række initiativer skal få dem, der er overrepræsenteret i Odenses ledighedsstatistik, ud på arbejdsmarkedet. 

Til indsatsen hører en pengepulje på 50 millioner kroner. 

- Vi har et mål om at nå landsgennemsnittet i 2020, og det er et vanvittigt ambitiøst mål. Det betyder, at vi skal få godt 1.100 ledige i arbejde, og at der helst ikke skal komme flere ind i arbejdsløshedskøen, siger social- og beskæftigelsesrådmand Brian Dybro (SF). 

Læs også Politikere: Virksomheder skal hjælpe til aktivering af indvandrere

Grupperne, som Odense Kommune vil give et ekstra skub ud af ledigheden, er ufaglærte, nyuddannede akademikere, ledige med en erhvervsuddannelse, som ikke er efterspurgt og de ikke-dansktalende.

- Vi laver en ekstra indsats over for ufaglærte og for dem, som har dårlige kundskaber i dansk. Der er selvfølgelig en hel del ikke-vestlige indvandrere blandt dem. Det handler om for mig, at vi løfter og opkvalificerer dem til de job, der er, siger rådmanden. 

Ledighed til debat

De nye indsatser er en del af initiativet Slutspurten, som netop går ud på at nedbringe ledigheden for grupper med "overledighed". Blandt andet udgør gruppen med sproglige udfordringer 20 procent af de ledige i Odense Kommune. 

- Det er en alvorlig situation, at vi har en for høj ledighed. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få ledigheden ned. Derfor sætter vi ind med noget ekstra, siger Brian Dybro.

Læs også K glade for nyt forslag: - Nu skal I yde for de penge, I får

En særlig aktivering af indvandrere kom for nylig på dagsordenen, da regeringen i begyndelsen af året foreslog, at ledige ikke-vestlige indvandrere skulle arbejde 37 timer om ugen. Det blev heftigt debatteret i Odense, og i både Konservative og Venstre vakte forslaget genklang.

Men en særlig aktivering af ikke-vestlige indvandrere er ikke en del af den Slutspurten, som Brian Dybro har store forventninger til. 

Men hvis det skal lykkes at komme i mål, skal indsatsen være fælles, understreger han.

- I sidste ende skal der også være nogle virksomheder, der ansætter de ledige. Det kan vi jo altså ikke gøre i kommunen. 

Sådan skal ledige med sprogvanskeligheder i job

Indsatser via slutspurten

  • Brancherettet dansk med fokus på især områder med jobåbninger. Forløbet vil også skulle indeholde virksomhedsrettet aktivitet.
  • Øget samarbejde med a-kasserne om denne gruppe. Der er bl.a. blevet etableret en aftale med 3F om et øget samarbejde om deres medlemmer manglende danskkundskaber og manglende uddannelse – eller manglende relevant udannelse.

 

Forventet effekt

  • At nedbringe ledigheden for ledige med begrænsede sprogkundskaber.
  • Med den aktuelle ledighedsprocent på 4,9 % for november 2019 skal ledigheden nedbringes med 1.117 fuldtidspersoner, for at nå landsgennemsnittet på 3,7 %.