Se kortet: Her kan der fanges mest CO2 på Fyn

CO2-fangst bliver af mange udråbt som en nøgle til at nå vores klimamål. En ny rapport fortæller om, hvor stort potentialet er på Fyn.

Fang CO2'en i stedet for at sende den ud i atmosfæren.

Den strategi udpeges af mange som en vigtig løsning til at få vendt sorte tal i klimaregnskabet til grønne. For vi skal have CO2-udledningen ned. Det har vi både forskere og klimamål, der slår fast.

På Fyn har blandt andet Odense Kommune i deres klimaplan frem mod 2030 peget på CO2-fangst som et centralt redskab i at sit klimamål.

quote - Det, der er vanskeligt, er at få det op at køre i så stor skala

Michael Wognsen Frederiksen, direktør, Klima- og Miljøforvaltningen, Odense Kommune

Nu kortlægger en ny rapport, hvor på Fyn der er størst potentiale i at sætte arbejdet med CO2-fangst i gang.

Nedenfor kan du se, hvor på Fyn det kan blive til virkelighed, og hvad der skal gøres, før udviklingen når dertil.

Sådan kan CO2 fanges

Faktisk er man på Fyn allerede i lille skala i gang med at fange CO2 på Vandcenter Syd i Odense. Ligesom man for eksempel på Amager Bakke i København også har sat et testprojekt i gang på forbrændingsanlægget.

Begge steder er grundkonceptet, at man sender en væske ned gennem det rør eller den skorsten, som den CO2-holdige røg stiger op igennem. Væsken suger CO2 til sig på sin vej nedad, og CO2'en fanges derfor i væsken, som lander i en beholder.

Fotograf: Flemming Ellegaard. Journalist: Ole Frank Rasmussen

Herefter skilles CO2'en fra væsken og kan enten lagres eller bruges til at fremstille eksempelvis brændstof. Men netop hvad man skal gøre med CO2'en efter fangsten, er et af de spørgsmål, der skal undersøges nærmere, før vi ser CO2-fangst i stor skala.

Teknologien findes altså allerede.

- Det, der er vanskeligt, er at få det op at køre i så stor skala, forklarer Michael Wognsen Frederiksen, der er direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune.

Han har været med til at stå i spidsen for rapporten, som kortlægger potentialet for at fange CO2 fra fynske anlæg og virksomheder.

Her kan der fanges CO2 på Fyn

Mens Dan Jørgensen var Klima-, Energi- og Forsyningsminister satte han nemlig seks såkaldte klynger i gang med at undersøge rundt i landet, hvorhenne der var gode muligheder for at fange CO2.

De er nu færdige med de første undersøgelser.

I den fynske klynge har man peget i alt 21 steder ud, som har et potentiale for CO2-fangst. 

Ud af dem er syv kilder inden for el- og fjernvarmeproduktion, tre kilder er fra affaldsforbrænding, fire fra industrivirksomheder og endelig er der syv anlæg inden for biogasopgradering.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

De 21 anlæg og virksomheder udledte tilsammen knap 2,3 millioner ton CO2 i 2021.

Ud af de to millioner stammer knap 1,2 mio. ton CO2 fra det, man kalder biogene udledninger. Altså for eksempel biogas eller træmasse.

To af de største kilder på Fyn er Fjernvarme Fyn i Odense og Fortum Waste Solutions i Nyborg.

- Det er jo klart, at det største potentiale findes der, hvor den største udledning er. Vi står lige nu ved affaldsforbrændingen på Fjernvarme Fyn, og det er jo en kilde til næsten 400.000 tons om året, fortæller Michael Wognsen Frederiksen. 

En stor opgave

Før vi vil se CO2-fangst i stor skala i samfundet, er der en række ting, der skal undersøges nærmere og tages politiske beslutninger om.

Det handler blandt andet om, hvor og hvordan det vil kunne betale sig at sætte gang i storskala CO2-fangst. Og det handler om, hvad der skal ske med CO2'en, når den er fanget:

Skal den lagres - og i så fald hvorhenne? Skal noget af CO2'en bruges til power-to-X, altså til at fremstille brændstof - og er der i så fald nok efterspørgsel på brændstoffet til, at det kan betale sig?

- Der er et stykke vej endnu, men der arbejdes meget seriøst for det både fra Folketingets side og også fra en række kommuners og energiselskabers side. Der er et stykke vej, men det er ikke sådan, at det er fuldstændig vanvittigt langt ude i fremtiden, vurderer Michael Wognsen Frederiksen efter arbejdet med rapporten.

Her står udviklingen lige nu

På Fyn bliver rapporten fremlagt for kommunerne, som så skal tage stilling til, hvordan man vil bruge den viden, som er samlet ind om mulighederne i vores landsdel, og hvordan vi kan samarbejde med andre steder i landet.

For at skynde på udviklingen har man fra Christiansborg besluttet at indføre en CO2-afgift, der fra 2025 kan koste virksomheder penge. Det presser blandt andet Fortum Waste Solutions, fortæller virksomheden til TV 2 Fyn.

Oversigt

    Oversigt