Sjældne fugle på Fyn

Fuglelivet på Fyn giver hele tiden ornitologerne nye overraskelser. Torsdag blev der observeret to sjældne gæster på Fyn.

Silkehaj og Kongeedderfugl set torsdag

Fuglelivet på Fyn giver hele tiden ornitologerne nye overraskelser. Torsdag blev der observeret to sjældne gæster på Fyn.

Ved Horseklint på Fynshoved så flere fuglekiggere ved middagstid torsdag den arktiske dykand Kongeedderfuglen. Fuglen lå på i vandet sammen med almindelige edderfulge omkring 400 meter fra land.

Normalt yngler Kongeedderfuglen kun ved Barentshavet i det nordlige Rusland, og arten er meget sjælden på vores breddegrader på den årstid.

En anden sjælden gæst, den overvintrende Silkehejre, blev også observeret torsdag. Fuglen er set flere gange i år, og har holdt til i Odense Fjord i 251 dage. Dermed er det såvidt vides første gang at en Silkehejre overvintrer i Danmark.